srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Сектор за унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње

У Сектору за унапређење културних, просветно – образовних и других видова сарадње, обављају се послови који се односе на:

–  унапређење научних, културних, просветно-образовних и других видова сарадње са дијаспором и Србима у региону;

– очување и неговање српског културног, етничког и верског идентитета, пружањем подршке кроз заједничке  програме и пројекте, као и пружањем подршке унапређењу капацитета организација у дијаспори и региону;

– израду плана за коришћење знања и вештина на даљину високообразованих припадника дијаспоре, у сарадњи са релевантним субјектима;

– послове координације и сарадње са релевантним државним и другим органима у циљу унапређења образовно-васпитног рада у иностранству, као и предлагање мера и активности у складу са развојем ИТ технологија;

– израду и одржавање интерактивног web портала за учење српског језика у дијаспори;

–  доделу националних признања за посебан допринос у јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону;

– подизање капацитета, степена организованости, модернизације и умрежавања организација у дијаспори и региону;

– креирање и одржавање базе података о црквама, задужбинама, родним кућама и другим објектима значајним за српску науку, културу и уметност;

– организацију културних, научних, спортских и другух манифестација;

– израда и дистрибуција публикација које садрже информације о националном идентитету, обележјима, друштвеним вредностима, култури, историји, економији, важним акцијама и иницијативама које долазе из Републике Србије.