srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Конкурси за суфинансирање пројеката

Република Србија, Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону,  расписује конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону (1) и матичне државе и дијаспоре (2). Конкурси су отворени до 26. новембра 2015. године.

MSP-Uprava-Logo1022x371px

РЕГИОН

Текст Конкурса за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону преузмите ОВДЕ.

Смернице за подносиоце предлога пројеката за организације из региона преузмите ОВДЕ.

ДИЈАСПОРА

Текст Конкурса за за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре преузмите ОВДЕ.

Смернице за подносиоце предлога пројеката за организације из дијаспоре преузмите ОВДЕ.

Предмет оба конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ: 1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета; 2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.

Право учешћа на конкурсу имају: 1) организације у дијаспори, и 2) невладине организације чије је седиште у Републици Србији.

Право учешћа на конкурсу немају: 1) директни или индиректни корисници буџетских средстава, 2) појединци, и 3) привредни субјекти.

 Подносиоци пројеката обавезно треба достављају следећу докуменетацију:

  1. Попуњен Образац 1 – за пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката
  2. Попуњен Образац 2 – за писање предлога пројекта;
  3. Предлог буџета пројекта –  припремљен на Обрасцу 3 – предлога буџета пројекта;
  4. Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву – оверена и потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта (налази се у оквиру Обрасца 2);
  5. Решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење преведено на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик.

Пожељна пратећа документација: Протокол или уговор о партнерству у случају партнерства више удружења, који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера и писма препоруке

Организације која се пријављују на Конкурс могу аплицирати само са једним пројектним предлогом на једном конкурсу.

 

 

Check Also

Отказан Српски новогодишњи концерт у Бечу, али креће акција „Обновимо светиње“

Управа одбора Просвјете у Бечу одлучила је крајем прошле године да се јубиларни, десети Просвјетин …