Home >>> Vesti >>> Uprava

Uprava

Javna nabavka – Nabavka udžbenika i knjiga za obrazovanje dece u regionu i dijaspori

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” broj 124/12, 14/15 i 68/15) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), pripremljena je:   KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI «NABAVKA UDžBENIKA I KNjIGA ZA OBRAZOVANjE …

Opširnije »

Pozdrav iz Beograda

Grupa od dvadesetpetoro srpske dece osnovnoškolskog uzrasta iz Pakraca i okoline Krnjaka iz  R. Hrvatske provela je u Beogradu četiri dana. Posetili su  Predsedništvo Republike Srbije gde su razgovarali sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, Skupštinu Grada Beograda, Narodnu skupštinu Republike Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova čija je Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u okviru redovnih aktivnosti organizovala ovu posetu. Gosti Ministarstva …

Opširnije »

Odluka o Konkursu za sufinansiranje projekata

Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju sa dijasproom i Srbima u regionu, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a na osnovu Predloga Radne grupe  imenovane da utvrdi Predlog odluke u sastavu  Vukman Krivokuća, državni službenik u Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, dr Ljiljana Nikšić, načelnik Odeljenja za migracionu politiku, dijasporu i socijalne …

Opširnije »

Konkurs za projekte Srba iz regiona

Konkurs za sufinansiranje projekata organizacija Srba iz regiona otvoren je od 4.  do 19. novembra 2014. Predmet konkursa očuvanje jezika i identiteta, ali i ekonomska saradnja sa maticom. Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu. Predmet …

Opširnije »

Konkurs za projekte dijaspore

Konkurs za sufinansiranje projekata organizacija dijaspore otvoren je od 4. do 19. novembra. Predmet konkursa očuvanje jezika i identiteta i ekonomska saradnja sa maticom. Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore. Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju …

Opširnije »

Dijaspora i Srbi u regionu u nadležnosti MSP-a

Ministarstvo spoljnih poslova preuzima nadležnosti Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Zakon o ministarstvima u članu 13. predviđa formiranje Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljnih poslova. Republika Srbija je dobila novu Vladu. Novi premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministri su u nedelju, 27. aprila položili zakletvu u …

Opširnije »