Home >>> Aktuelno >>> Konkursi za sufinansiranje projekata

Konkursi za sufinansiranje projekata

Republika Srbija, Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu,  raspisuje konkurse za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu (1) i matične države i dijaspore (2). Konkursi su otvoreni do 26. novembra 2015. godine.

MSP-Uprava-Logo1022x371px

REGION

Tekst Konkursa za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu preuzmite OVDE.

Smernice za podnosioce predloga projekata za organizacije iz regiona preuzmite OVDE.

DIJASPORA

Tekst Konkursa za za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore preuzmite OVDE.

Smernice za podnosioce predloga projekata za organizacije iz dijaspore preuzmite OVDE.

Predmet oba konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj: 1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta; 2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Pravo učešća na konkursu imaju: 1) organizacije u dijaspori, i 2) nevladine organizacije čije je sedište u Republici Srbiji.

Pravo učešća na konkursu nemaju: 1) direktni ili indirektni korisnici budzetskih sredstava, 2) pojedinci, i 3) privredni subjekti.

 Podnosioci projekata obavezno treba dostavljaju sledeću dokumenetaciju:

  1. Popunjen Obrazac 1 – za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata
  2. Popunjen Obrazac 2 – za pisanje predloga projekta;
  3. Predlog budzeta projekta –  pripremljen na Obrascu 3 – predloga budzeta projekta;
  4. Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – overena i potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta (nalazi se u okviru Obrasca 2);
  5. Rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje prevedeno na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

Poželjna prateća dokumentacija: Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera i pisma preporuke

Organizacije koja se prijavljuju na Konkurs mogu aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom na jednom konkursu.

 

 

Check Also

Vidovdanska akademija u Temišvaru

Na letnjoj pozornici Kulturnog centra Saveza Srba u Temišvaru, 27. juna, uz obavezu poštovanja svih …