Home >>> Korisni linkovi

Korisni linkovi

Predsednik Republike Srbije: www.predsednik.rs

Vlada Republike Srbije: www.srbija.gov.rs
Ministarstvo finansija: www.mfin.gov.rs
Ministarstvo privrede: www.privreda.gov.rs
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine : www.mpzzs.gov.rs
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: www.mgsi.gov.rs
Ministarstvo rudarstva i energetike: www.merz.gov.rs
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija: mtt.gov.rs
Ministarstvo pravde : www.mpravde.gov.rs
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave: www.mduls.gov.rs
Ministarstvo unutrašnjih poslova: www.mup.gov.rs
Ministarstvo odbrane: www.mod.gov.rs
Ministarstvo spoljnih poslova: www.mfa.gov.rs
Ministarstvo prosvete i nauke: www.mpn.gov.rs
Ministarstvo zdravlja: www.zdravlje.gov.rs
Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs
Ministarstvo omladine i sporta: www.mos.gov.rs
Ministarstvo kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs
Ažurirano 28.04.2014. godine.