Organizaciona struktura

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova,  broj 1292-1/12  od 30.08.2017. godine, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost svojim Zaključkom 05 Broj:110-8727/2017 od 14.09.2017.godine.

Deo Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MSP, a koji se odnosi na Upravu možete pogledati OVDE.

Za obavljanje poslova iz zakonom utvrđenog delokruga Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

1)  Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu;

2) Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje.

U Upravi se kao uža unutrašnja jedinica izvan Sektora obrazuje:

  • Grupa za finansijske poslove.

U Sektoru za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu kao uža unutrašnja jedinica obrazuje se:

  • Grupa za unapređenje komunikacije;