Home >>> Srbi u regionu >>> Albanija

Albanija

Ambasada

Ambasador Miroljub Zarić ____1_20121008_1898560826
Adresa: Rr. Donika Kastrioti 9/1
TIRANA
ALBANIJA
Telefon: +3554 / 2223-042,
+3554 / 2232-091
Faks: +3554 / 2232-089
Teleks: 2256
E-mail: ambatira@icc-al.org
Internet sajt: http://www.tirana.mfa.gov.rs