Home >>> Srbi u regionu >>> Crna Gora

Crna Gora

Ambasade

Ambasador: Zoran Bingulac Ambasada_Srbije_CG_Podgorica
Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića br. 10,
PODGORICA
CRNA GORA
Telefon: + 382-20-667-305,
+ 382-20-667-565
Telefon (Konzularno): + 382-20-667306
Faks: + 382-20-664-301
E-mail: embassy.podgorica@mfa.rs
Internet sajt: http://www.podgorica.mfa.gov.rs

Konzulati

Herceg Novi, Crna Gora

Generalni konzul: Slobodan Bajić crna-gora-herceg-novi-konzulat-srbija
Adresa: Trg Hercega Stjepana (Belavista) 15
85340 HERCEG NOVI
CRNA GORA
Telefon: + 382-31 / 350-320;
+ 382-31 / 350-340
Faks: + 382-31 / 323-066
Internet sajt: http://www.hercegnovi.mfa.gov.rs