Home >>> Srbi u regionu >>> Hrvatska

Hrvatska

Ambasada

Ambasador: Mira Nikolić hrvatska-ambasada-srbija
Adresa: Pantovčak 245
ZAGREB
HRVATSKA
Telefon: +3851 / 457-90-67,
+3851 / 457-33-30,
+3851 / 457-33-37
Faks: +3851 / 457-33-38
E-mail: ambasada@ambasada-srbije.hr
Internet sajt: http://www.zagreb.mfa.gov.rs

 

Konzulati

Vukovar, Hrvatska

Generalni konzul: Živorad Simić  hrvatska-konzulat1-srbija
Adresa: Ivana Gundulića 19
VUKOVAR
HRVATSKA
Telefon: + 38532/ 441-016,
+ 38532/ 441-183,
+ 38532/ 441-184
Faks: + 38532/ 441-015
E-mail: generalni.konzulat@gk-srbije-vukovar.hr
Internet sajt: http://www.vukovar.mfa.gov.rs

Rijeka, Hrvatska

Konzul-žeran: Momčilo Radivojević  hrvatska-konzulat2-srbija
Adresa: Erazma Barcica broj 9
51000 RIJEKA
HRVATSKA
Telefon: + 38551/ 337-420,
+ 38551/ 337-421
+ 38551/ 337-343
Faks: + 38551/ 337-361
E-mail: konzulat-rijeka@ri.t-com.hr
Internet sajt: http://www.rijeka.mfa.gov.rs