Home >>> Srbi u regionu >>> Makedonija

Makedonija

Ambasada

Ambasador: Dušanka Divjak-Tomić
Adresa: Pitu Guli 8, SKOPLjE
MAKEDONIJA
Telefon: + 3892 / 3129-298,
+ 3892 / 3131-299,
+ 3892 / 3128-422,
+ 3892 / 3129-305
Faks: + 3892 / 3129-427,
+ 3892 / 3131-428
E-mail: srbamb@unet.com.mk
Internet sajt: http://www.skopje.mfa.gov.rs