Učenje srpskog jezika u inostranstvu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova u narednih trideset dana sprovode online istraživanje koje predstavlja početak niza aktivnosti u procesu unapređenja učenja srpskog jezika i ćiriličkog pisma u inostranstvu. Upitnici će biti dostupni do 4. maja 2015. godine.

Kreirana su dva upitnika,  namenjena različitim ispitanicima, pa vas molimo da odaberete onaj koji odgovara vašim potrebama i planovima. Upitnici  se nalaze na portalu eUprave Republike Srbije, a možete ih preuzeti na dole postavljenim linkovima.

UPITNIK ZA ŠKOLE je namenjen školama, organizacijama, udruženjima, neformalnim grupama i pojedincima,koji organizuju bilo kakav oblik nastave srpskog jezika u inostranstvu. Podaci će biti korišćeni za podršku razvoju komunikacije Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu sa ciljem sticanja uvida u potrebe organizatora nastave i pružanja podrške nastavnom procesu.

UPITNIK ZA RODITELjE  je namenjen građanima srpskog porekla koji žive u inostranstvu i žele da njihova deca uče srpski jezik u okviru dopunske nastave koju organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Cilj Upitnika jeste sagledavanje potrebe za organizovanjem ovakvog oblika obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje rada škola u inostranstvu i uređenje mreže škola u kojima se nastava realizuje. Podaci će biti korišćeni samo za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za obaveštavanje roditelja o organizaciji ove nastave.

Cilj Upitnika za roditelje je da se utvrdi u kojoj meri su roditelji u dijaspori zainteresovani da svoju decu upišu u škole dopunske nastave srpskog jezika Ministarstva prosvete Republike Srbije i da li bi eventualno učestvovali u troškovima rada škola.

U dosadašnjem sistemu dopunkse nastave  ovakvom dodatnom nastavom obuhvaćeno je oko 4000 učenika iz osam zemalja, a više od polovine njih živi u Švajcarskoj i Nemačkoj. Iz Budzeta Republike Srbije godišnje se u te svrhe izdvoji 123 miliona dinara, a nastavu izvodi ukupno 44 nastavnika. Iz ovih podataka jasno je da je dosadašnja praksa bila neefikasna i da je raspodela neravnomerna. Istovremeno, u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja redovno stižu zahtevi za otvaranje novih grupa i u drugim državama, zbog čega je doneta odluka da se promeni model organizovanja nastave i inostranstvu kao i da se poveća obuhvat učenika.

Iz ovih razloga, anketa je veoma važna i apelujemo da je svi zainteresovani popune. Nakon analize podataka prikupljenih anketiranjem, biće napravljen plan za sledeći ciklus nastave. Kroz participaciju roditelja, veće angažovanje honorarnih nastavnika koji već imaju prebivalište u zemlji domaćinu, kao i zahvaljujući onlajn alatima za učenje, očekujemo da će kvalitet i obuhvat nastave biti znatno povećan.

Važna napomena:

padajući meni u kojem treba da se odabere država za obe ankete

otvara se klikom na „dvogled“ koji je smešten pored.

Check Also

U Novom Sadu otvorena Kancelarija za pravnu pomoć Srbima iz Federacije BiH

U Novom Sadu danas je otvorena Кancelarija za pravnu pomoć Srbima koji imaju imovinu u …