Упис у јединствени бирачки списак

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право регулисан је Законом о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011) Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоупправе, уношењем податка … Настави са читањем Упис у јединствени бирачки списак