Sirija

Ambasada

Otpravnik poslova: Milan Vijatović ambasada-srbije-sirija
Adresa: Privremena adresa u Bejrutu, R. Liban:
Jounieh, Kaslik Roundabout, Assy Building, 2nd floor
Telefon: Sirijski broj telefona V. Piljka: +963991444468;
Libanski broj telefona V. Piljka: +96178861270.
Faks:  + 96311 / 333-36-90
Teleks: 412-646
E-mail: ambasada@srbija-damask.org
Internet sajt: http://www.damascus.mfa.gov.rs