Грчка

Ambasada

Ambasador: Dušan Spasojević  ambasada-srbije-grcka
Adresa: 106, Vasilissis Sofias Ave.
11527 ATINA
GRČKA
Telefon: +30210 / 777-43-44,
+30210 / 777-43-55,
+30210 / 747- 23-60 (konzularno odeljenje)
Faks: +30210 / 779-64-36
+30210 / 364 16 03 (konzularno odeljenje)
E-mail: embassy.athens@mfa.rs
embassy.athens.consular@mfa.rs
Internet sajt: http://www.athens.mfa.gov.rs

Konzulat u Solunu

Konzul-žeran: Dragana Glišić  
Adresa: Komninon 4
54624 SOLUN
GRČKA
Telefon: + 302310 / 244-265,
+ 302310 / 244-266,
+ 302310 / 244-267
Faks: + 302310 / 240-412
Teleks: 412-605
E-mail: srbcons@otenet.gr
Internet sajt: http://www.thessaloniki.mfa.gov.rs