Dopunske škole srpskog jezika u Španiji

Projekat „Kreativne radionice na srpskom jeziku za decu u Španiji“ ima za cilj da polaznici radioinica, deca do 18 godina , što dinamičnije usvajaju gradivo predviđeno programima Ministarstva prosvete za učenje srpskog jezika kao maternjeg ili zavičajnog jezika. Predviđene radionice osmišljene od strane profesora i studenata postdiplomaca Filološkog fakulteta i Umetničkih akademija Univerziteta u Beogradu prate jezičke programe, i pospešuju njihovo usvajanje kroz različite vidove komunikacije i interakcije.

Koordinatori:
Katarina Marković: +34 627 495 771
Sara Pantić : +34 611 647 562

Koordinatori:
Jovana Štikovac: tel. +34 644 816 992

  • Za pohađanje kreativnih radionica  na Majorci i Kanarskim ostrvima kontaktirajte:

Koordinatori:
Katarina Marković: +34 627 495 771
Jovana Štikovac: tel. +34 644 816 992

Kontakt imejl za sve kreativne radionice: iglesiaospc@gmail.com

Projekat Kreativnih radionica pokrenula je i subvencijom podržala Uprava za sardnju sa dijasporom Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije. Pokrovitelj i organizator projekta Eparhija zapadnoevropske Srpske Pravoslavne Crkve obezbediće sva dodatna sredstva i prostorije za održavanje programa radionica.

Dopunske škole srpskog jezika u Španiji uskoro će biti integrisane u sistem Ministarstva prosvete, nauke i tehnoškog razvoja Republike Srbije.

Check Also

Gujon: Za Srbe u regionu 1,5 miliona €, širi se mreža škola srpskog

Budžet Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, za narednu godinu, namenjen Srbima …