Javne nabavke

PROCEDURE:

Procedure o načinu planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, načinu planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga u Ministarstvu spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

PLANOVI JAVNIH NABAVKI:

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu.

Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu nije realizovala javne nabavke u 2017. godini.

Plan Javnih nabavki za 2017. godinu.

Plan Javnih nabavki za 2016. godinu.

Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu nije realizovala javne nabavke u 2015. godini.

Plan Javnih nabavki za 2015. godinu.

Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu nije realizovala javne nabavke u 2014. godini.

Portal javnih nabavki

Javna nabavka male vrednosti 1/2019 Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Јn 1/2019 – Nabavka udžbenika i knjiga za obrazovanje dece u regionu i dijaspori

Javna nabavka male vrednosti 1/2018 Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Jn 1/2018 – Nabavka udžbenika i knjiga za obrazovanje dece u regionu i dijaspori

Javna nabavka male vrednosti 5/2014 Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Jn 5/2014 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio karata za službena putovanja

Javna nabavka male vrednosti 4/2014 Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Jn 4/2014 – Nabavka usluga izrade elaborata Srbi u Austriji

Javna nabavka male vrednosti 3/2014 Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Jn 3/2014-Usluga organizovanja manifestacije Srbija i Nemačka – srpska dijaspora i srpsko-nemački odnosi u XXI veku

Javna nabavka male vrednosti 2/2014 Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Javna nabavka male vrednosti 1/2014 Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu