Kontakt

Ministarstvo spoljnih poslova
Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu
Kneza Miloša br. 24-26, 11000 Beograd, Republika Srbija

tel: +381 11 3202-900,
faks: +381 11 2636-815,
Grupa za komunikaciju: komunikacije@dijaspora.gov.rs

Radno vreme: 07:30 – 15:30

 

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti:

Slađana Đokić

Telefon: (+381 -11) 3202-900

Elektronska pošta: s.djokic@dijaspora.gov.rs