O nama

Delokrug rada Uprave za saradnju  s  dijasporom i Srbima u regionu uređen je članom 13. stav 2. Zakona o ministarstvima (,,Službeni glasnik RS”, br. 44/2014):

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljnih poslova, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije; poboljšanje veza iseljenika, državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; informisanje iseljenika, državljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije; pomoć u procesu uključivanja iseljenika, lica srpskog porekla, lica poreklom iz Srbije i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

Vlada Republike Srbije je 21.01.2011. godine usvojila Strategiju očuvanja i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu (,,Službeni glasnik RS”, br .4/11 i 14/11), koja je objavljena 28.01.2011. godine u Službenom glasniku Republike Srbije. Republici Srbiji potrebna je strategija u domenu očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Ona treba da služi kao ključni dokument kojim će se određivati pravac očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Ovom strategijom Republika Srbija nastoji da obezbedi adekvatne materijalne, socijalne i političke uslove za uspešan razvoj i očuvanje srpskog jezika, ćiriličkog pisma, kulture i identiteta naših državljana i sunarodnika koji žive i rade izvan granica Republike Srbije. Osnovni cilj donošenja ovog dokumenta jeste uspostavljanje i očuvanje kontinuiteta u očuvanju i jačanju odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu.

Program Saradnja sa dijasporom i Srbima u regionu realizuje se na osnovu Zakona o dijaspori i Srbima u regionu (,,Službeni glasnik RS”, br. 88/2009) putem dve  programske aktivnosti:

  1. Zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu i
  2. Očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta dijaspore i Srba u regionu