Osnovana Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Osnivačkom Uredbom Vlade Srbije, 2. avgusta 2012. godine, formirana je Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Dr Slavka Drašković izabrana je za direktora Kancelarije.

Uredbom je utvrđen delokrug rada i način uređenja Kancelarije. Ona vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava, koji se odnose na praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije, podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava i pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije.

U delokrugu Kancelarije su poboljšanje veza iseljenika i njihovih organizacija s Republikom Srbijom, njihovo informisanje o politici Republike Srbije, kao i pomoć u procesu uključivanja iseljenika, lica srpskog porekla, lica poreklom iz Srbije i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu, u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju.

Uredba Vlade o osnivanju Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, utvrđuje da kancelarijom rukovodi direktor, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Check Also

Gujon: Za Srbe u regionu 1,5 miliona €, širi se mreža škola srpskog

Budžet Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, za narednu godinu, namenjen Srbima …