Spisak korisnika državne pomoći

U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče implementacije Državnog programa obnove porušenih porodičnih stambenih objekata i Državnog programa obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja je objavila „Spisak korisnika isplaćene novčane državne pomoći u procesu obnove“ za period od 6. avgusta do 25. septembra 2014. godine.

kancelarija Spisak sadrži listu fizičkih lica kojima je novčana državna pomoć već isplaćena na osnovu rešenja jedinica lokalne samouprave izdatih u skladu sa državnim programima obnove porušenih i oštećenih porodičnih stambenih objekata. Prema priloženom spisku, u posmatranom periodu, izvršena je isplata 12.481 rešenja u iznosu od 3.003.627.508,76 dinara. Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom prijema rešenja o dodeli državne pomoći Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja od strane jedinica lokalne samouprave.

 

Check Also

Gujon: Za Srbe u regionu 1,5 miliona €, širi se mreža škola srpskog

Budžet Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, za narednu godinu, namenjen Srbima …