Stanje računa 02. septembar 2014.

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je novo operativno stanje dinarskog i deviznog računa kao i uplata putem PayPal-a za pomoć ugroženima u poplavama na dan – 2. oktobar u 18.00 časova:

Račun Valuta Ukupna isplata u originalnoj valuti Ukupna uplata u originalnoj valuti Raspoloživi saldo u originalnoj valuti Srednji kurs Raspoloživi saldo u RSD
Dinarski račun* RSD 2.190.304.295,01 2.222.411.710,78                    32.107.415,77             32.107.415,77
PayPal Račun EUR 703.000 713.963,58  10 963,58                  118,9932               1.304.522,45
Devizni račun EUR 7.000.000,00 7.093.922,64                            93.922,64                  118,9932             11.176.155,49
USD 11.000.000,00 11.641.544,08                          641.544,08                    94,0212             60.318.744,25
CHF 0,00 153.442,30                          153.442,30                    98,4228             15.102.220,80
GBP 0,00 47.486,60                            47.486,60                  151,6803               7.202.781,73
RUB 0,00 19.283.000,00                    19.283.000,00                       2,3727             45.752.774,10
NOK 0,00 140.690,00                          140.690,00                    14,5657               2.049.248,33
DKK 0,00 23.700,00                            23.700,00                    15,9823                   378.780,51
SEK 0,00 292.639,00                          292.639,00                    13,0650               3.823.328,54
CAD 0,00 1.771,00                              1.771,00                    84,1120                   148.962,35
AUD 0,00 280.930,00                          280.930,00                    82,6629             23.222.488,50
JPY 0,00 270.622.297,00                 270.622.297,00                       0,8638          233.755.962,72
UKUPNO          436.343.385,55

* uključujući uplate operatera mobilne telefonije

Operateri mobilne telefonije Ukupne uplate do današnjega dana u RSD
Telekom 103.383.491,71
VIP 42.270.045,00
Telenor 87.979.451,95

paypal-donacije-engl

 

 

Check Also

Gujon: Za Srbe u regionu 1,5 miliona €, širi se mreža škola srpskog

Budžet Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, za narednu godinu, namenjen Srbima …