Stogodišnjica Srba u Francuskoj

Malo je poznato da organizovani Srbi u Francuskoj postoje i rade još od vremena balkanskih ratova. Ova godina je u znaku proslave stogodišnjice Srba u Francuskoj. U Parizu je letos održana svečanost povodom ovakvog, za našu dijasporu retkog jubileja, a učesnici su se upoznali sa najznačajnijim detaljima iz vekovnog istorijata svoga saveza. Pored svečanog dela, na kome su dvadeset šestorici uglednih pripadnika dijaspore dodeljene povelje, otvorena je i izložba o radu Saveza Srba u Francuskoj.

Između ostalog, preko fotodokumenata preuzetih iz francuske dnevne i nedeljne štampe, posetioci su imali priliku da vide kako su mediji ove zemlje izveštavali o događajima iz Srbije i kako su gledali na aktivnost njenih pripadnika na tlu Francuske. Kao kuriozitet navodimo da je član Saveza bio i kralj Petar Prvi, dok je kao prvi predsednik zabeležen Sredoje Marković, student Više trgovačke škole u Parizu, rodom iz Kosjerića.

Pridružujući se čestitkama za ovaj značajan jubilej, Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, posebno ukazuje na značaj razvijanja učenja srpskog jezika i očuvanja identiteta i srpske kulture u našoj dijaspori. S tim u vezi, posebno pozdravlja činjenicu da je u poslednje vreme u Francuskoj porastao broj đaka sa 300 na 500, koji po našim nastavnim planovima i programima uči srpski.

U planovima aktivnosti za naredni period, Kancelarija razmatra dodatne mogućnosti da se najmlađim pripadnicima naše dijaspore omoguće novi oblici upoznavanja i ovladavanja jezikom i kulturom matične zemlje.

Check Also

Gujon: Za Srbe u regionu 1,5 miliona €, širi se mreža škola srpskog

Budžet Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, za narednu godinu, namenjen Srbima …