Konkursi

JAVNI POZIV – nacionalna priznanja – 2022

od 16. novembra do 02. decembra 2022. godine.

Odluka o objavljivanju javnog poziva za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos,rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i  Srba u regionu (.pdf)

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan  doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu (.pdf)

FORMULAR ZA PRIJAVU (.doc)

 

JAVNI KONKURS za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu spoljnih poslova – Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, objavljen 08.06.2022. godine

Lista kandidata

Materijali za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija

Tekst javnog konkursa
Obrazac

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 11.april 2022.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu 

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 11.april 2022.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

Spiskovi pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursima za sufinansiranje (2022):

DIJASPORA (.pdf)

REGION (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih za region – 2022

od 23. februara do 09. marta 2022. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.pdf)
Smernice za podnosioce projekata – region (.pdf)
Model ugovora o sufinansiranju (.doc)
Izveštaj o realizaciji projekta (.doc)

!!! Važno obaveštenje: Registracija / prijava i bankovne instrukcije

*Link za konkurisanje

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori – 2022

od 23. februara do 09. marta 2022. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora(.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora (.pdf)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora(.pdf)
Model ugovora o sufinansiranju (.doc)
Izveštaj o realizaciji projekta (.doc)

!!! Važno obaveštenje: Registracija / prijava i bankovne instrukcije

*Link za konkurisanje

ODLUKA – nacionalna priznanja – 2021

Odluka o dodeli nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu za 2021. godinu (.pdf)

Spisak svih pristiglih predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu za 2021. godinu (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 04.oktobar 2021.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu 

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 04.oktobar 2021.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu- osnivanje novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika, 15. septembar 2021.

DIJASPORA – DOPUNSKE ŠKOLE (.pdf)

Spiskovi pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursima za sufinansiranje (2021):

DIJASPORA (.pdf)

DIJASPORA – DOPUNSKE ŠKOLE (.pdf)

REGION (.pdf)

JAVNI POZIV – nacionalna priznanja – 2021

od 03. avgusta do 12. avgusta 2021. godine.

Odluka o objavljivanju javnog poziva za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos,rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i  Srba u regionu (.pdf)

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan  doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu (.pdf)

FORMULAR ZA PRIJAVU (.doc)

 

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih za region – 2021

od 22. jula do 06. avgusta 2021. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.pdf)
Smernice za podnosioce projekata – region (.pdf)
Model ugovora o sufinansiranju (.doc)
Izveštaj o realizaciji projekta (.doc)

*Link za konkurisanje

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori – 2021

od 22. jula do 06. avgusta 2021. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora(.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora (.pdf)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora(.pdf)
Model ugovora o sufinansiranju (.doc)
Izveštaj o realizaciji projekta (.doc)

*Link za konkurisanje

KONKURS za sufinansiranje projekata iz oblasti nastava – Podrška osnivanju novih škola i odeljenja dopunske nastave srpskog jezika u dijaspori – 2021

od 22. jula do 06. avgusta 2021. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora – nastava (.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora – nastava (.pdf)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora – nastava (.pdf)
Model ugovora o sufinansiranju (.doc)
Izveštaj o realizaciji projekta (.doc)

*Link za konkurisanje

 

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 08. jul 2020.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu 

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 08. jul 2020.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

Spiskovi pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursima za sufinansiranje (2020):

DIJASPORA (.pdf)
REGION (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori

od 18. maja do 01. juna 2020. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora (.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora (.pdf)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora (.pdf)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih Srbima u regionu

od 18. maja do 01. juna 2020. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.pdf)
Smernice za podnosioce projekata – region (.pdf)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

OBAVEŠTENjE O KONKURSIMA ZA SUFINANSIRANjE

Imajući u vidu situaciju sa epidemijom koronavirusa Covid19, te uticaj na redovne procedure u vezi sprovođenja konkursnih aktivnosti, obaveštavamo da u datim okolnostima neće biti moguće sprovesti ranije odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i Konkursa za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu.

Informacije u vezi raspisivanja novih konkursa za sufinansiranje projekata biće dostupne i upućene blagovremeno.

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori

od 20. januara do 10. februara 2020. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora (.pdf)Tekst konkursa – dijaspora (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih Srbima u regionu

od 20. januara do 10. februara 2020. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – region (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 19. jun 2019.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 19. jun 2019.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore (.pdf)

Spiskovi pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursima za sufinansiranje (2019):

DIJASPORA (.pdf)
REGION (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori

od 13. marta do 01. aprila 2019. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora (.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih Srbima u regionu

od 13. marta do 01. aprila 2019. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – region (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA – UPRAVI ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU OBJAVLjEN 26. DECEMBRA 2018. GOD.

Tekst konkursa (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 23. maj 2018.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 23. maj 2018.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu (.pdf)

Spiskovi pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursima za sufinansiranje (2018):

DIJASPORA (.pdf)
REGION (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih Srbima u regionu

od 12. marta do 30. marta 2018. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – region (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori

od 12. marta do 30. marta 2018. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora (.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)


Odluka o sufinansiranju manifestacija, 01. decembar 2017. godine

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu (.pdf)

Spisak pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursu za manifestacije ( oktobar 2017.)

Spisak pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima 2017 (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata: oblast Manifestacije

od 23. oktobra do 02.novembra 2017. godine

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)

Tekst konkursa – region (.doc)

Smernice za podnosioce projekata – region (.doc)

Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx) (.odt)

Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls) (.ods)

Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

 

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 18. jul 2017.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 18. jul 2017.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu (.pdf)

Spiskovi pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursima za sufinansiranje (2017.):

DIJASPORA (.pdf)
REGION (.pdf)


JAVNI POZIV za predloge za nacionalna priznanja od 13. marta do 30. aprila  2017. godine.

JAVNI POZIV za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države Srba u regionu (.PDF) (.doc) (.odt)
PRIJAVA (.PDF)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih Srbima u regionu

od 13. marta do 3. aprila 2017. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – region (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx) (.odt)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls) (.ods)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori

od 13. marta do 3. aprila 2017. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora (.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.docx) (.odt)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls) (.ods)
Obrazac 3. – za izveštavanje (.doc)


ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 17. oktobar 2016.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 17. oktobar 2016.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu (.pdf)

Spiskovi pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursima za sufinansiranje (2016.):

DIJASPORA (.pdf)
REGION (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih Srbima u regionu

od 12. do 26. maja 2016. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – region (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.doc)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje(.doc)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori

od 12. do 26. maja 2016. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora (.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu i pisanje predloga projekta (sa Izjavom o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka) (.doc)
Obrazac 2. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 3. – za izveštavanje(.doc)

JAVNI POZIV od 11. aprila do 11. maja  2016. godine.

JAVNI POZIV za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države Srba u regionu (.PDF)
PRIJAVA (.PDF)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 09. decembar 2015.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 10. decembar 2015.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu (.pdf)

Spiskovi pristiglih predloga projekata sa referentnim brojevima na Konkursima za sufinansiranje:

09. decembar 2015. godine.

DIJASPORA (.pdf)
REGION (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih Srbima u regionu

od 12. do 26. novembra 2015. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – region (.pdf)
Tekst konkursa – region (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – region (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata (.doc)
Obrazac 2. – za pisanje predloga projekta (.doc)
Obrazac 3. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 4. – za izveštavanje(.doc)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori

od 12. do 26. novembra 2015. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa – dijaspora (.pdf)
Tekst konkursa – dijaspora (.doc)
Smernice za podnosioce projekata – dijaspora (.doc)
Obrazac 1. – za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata (.doc)
Obrazac 2. – za pisanje predloga projekta (.doc)
Obrazac 3. – predlog budzeta projekta (.xls)
Obrazac 4. – za izveštavanje(.doc)

K O N K U R S za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2015. godini

Više informacija…

K O N K U R S za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2015. godini

Više informacija…

K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini

Više informacija…

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 04. decembar 2014.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 04. decembar 2014.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu (.pdf)

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 04. decembar 2014.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih Srbima u regionu

od 04. do 19. novembra 2014. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa region (.pdf)
Tekst konkursa region (.doc)
Obrazac za prijavu na konkurs (.doc)
Obrazac za pripremu predloga projekta (.doc)
Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka (.doc)

KONKURS za sufinansiranje projekata namenjenih dijaspori

od 04. do 19. novembra 2014. godine.

Odluka o raspisivanju konkursa dijaspora (.pdf) 
Tekst konkursa dijaspora (.doc)
Obrazac za prijavu na konkurs (.doc)
Obrazac za pripremu predloga projekta (.doc)
Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka (.doc)

 

Konkurs za dvomesečnu onlajn obuku u Školi veb novinarstva.

Obaveštenje o Konkursu za sufinansiranje koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu

Konkurs za sufinansiranje projekata za dijasporu i za Srbe u regionu je trajao 15 dana, od 11. do 26. oktobra 2013. godine.

Konkurs je objavljen na sajtu Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu 11. oktobra 2013. godine. Pored toga, da bi što šira javnost dobila informacije, Konkurs je objavljen i u Frankfurtskim vestima i u dnevnom listu ,,Politika” 14. oktobra 2013. godine. S obzirom da je rok za podnošenje prijava padao dana 26. oktobra 2013. godine, koji je bio subota i da je Zakonom o opštem upravnom postupku (,,Sl. list SRJ” br. 33/97, 31/01, ,,Sl. glasnik RS” br. 30/10), kojim je propisano da ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana, zadnji dan za podnošenje  prijava na Konkurs za sufinansiranje bio je ponedeljak 28. oktobar 2013. godine.

Konkurs je predviđen za projekte koji će trajati maksimalno šest meseci, tj. biti završeni do 26. aprila 2014. godine. Za projekte sa aktivnostima posle tog perioda planiran je novi Konkurs za sufinansiranje.

Konkursna komisija, koja je u svom sastavu imala predstavnike Kancelarije, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva kulture i informisanja, predložila je sufinansiranje 38 projekata za dijasporu i 78 projekata za Srbe u regionu.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za  Konkurs za dijasporu je 10.000.000,00 dinara. Odluka o sufinasiranju projekata za dijasporu se može pogledati na linku https://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2013/12/Odluka-o-sufinansiranju-projekata-dijaspora-09.12.2013.pdf

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za  Konkurs za Srbe u regionu je 20.000.000,00 dinara. Odluka o sufinasiranju projekata za Srbe u regionu se može pogledati na linku https://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2013/12/Odluka-o-sufinansiranju-projekata-region-09.12.2013.pdf

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 09. decembar 2013.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 09. decembar 2013.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

LISTA prijavljenih projekata koji ispunjavaju uslove za učešće na Konkursu za Dijasporu – druga polovina 2013. (4.12.2013.)

Lista  prijavljenih projekata koji ispunjavaju uslove za učešće na Konkursu za dijasporu 2013 sačinjena prema redosledu prijema projekata, a ne prema prioritetu, tako da broj na listi predstavlja broj pod kojim je zaveden svaki projekat

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore – obaveštenje

LISTA prijavljenih projekata koji ispunjavaju uslove za učešće na Konkursu za Srbe u regionu – druga polovina 2013. (27. 11. 2013.)

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu – Obaveštenje

Lista prijavljenih projekata koji ispunjavaju uslove za učešće na Konkursu za Srbe u regionu sačinjena je prema redosledu prijema projekata, a ne prema prioritetu, tako da broj na listi predstavlja broj pod kojim je zaveden svaki projekat

KONKURS za sufinansiranje projekata regiona

11.10.2013.

Informacije o konkursu (.pdf)
Obrazac za prijavu (.doc) 
Projektna tabela (.doc)
Izjava o tačnosti podataka (.doc) 
Tabela aktivnosti (.xls)
Kriterijumi (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata dijaspore

11.10.2013.

Informacije o konkursu (.pdf)
Obrazac za prijavu (.doc) 
Projektna tabela (.doc)
Izjava o tačnosti podataka (.doc) 
Tabela aktivnosti (.xls)
Kriterijumi (.pdf)

Konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača – povratnika iz inostranstva

Odluka

ODLUKA o sufinansiranju projekata za Srbe u regionu, 18. jul 2013.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu

ODLUKA o sufinansiranju projekata za dijasporu, 11. jul 2013.

Odluka o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

LISTA vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za Srbe u regionu – prva polovina 2013 (02.07.2013)

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu – Obaveštenje
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za Srbe u regionu 2013 – Tabela prijavljenih projekata

LISTA vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za dijasporu – prva polovina 2013 (13.06.2013)

Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore – Obaveštenje
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata za dijasporu 2013 – Tabela prijavljenih projekata 

KONKURS za sufinansiranje projekata regiona

3.04.2013. – 30.4.2013.

Informacije o konkursu (.doc)
Obrazac za prijavu (.doc) 
Projektna tabela (.doc)
Izjava o tačnosti podataka (.doc) 
Kriterijumi (.pdf)

KONKURS za sufinansiranje projekata dijaspore

11.03.2013. – 11.04.2013.

Informacije o konkursu (.doc)
Obrazac za prijavu (.doc) 
Projektna tabela (.doc)
Izjava o tačnosti podataka (.doc) 
Kriterijumi (.pdf)