Državljanstvo

Procedura dobijanja državljanstva

Sticanje državljanstva prijemom

Najjednostavniji način za sticanje državljanstva Republike Srbije za sve pripadnike srpskog naroda sa teritorije Republike Srbije i iz regiona i njihove potomke, koji Srbiju doživljavaju kao matičnu državu jeste na osnovu člana 23. Zakona o državljanstvu, koji propisuje::

„Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom“.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana,, u državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo.“

Detaljno uputstvo pročitajte ovde.

Sticanje državljanstva poreklom 

Upis u matičnu knjigu

Po rođenju važno je upisati dete u matičnu knjigu rođenih radi lakšeg dobijanja državljanstva RS, ostvarivanja daljih prava u domenu Republike Srbije i kako bi se izbegla dodatna procedura utvrđivanja državljanstva. U slučaju da su oba roditelja ili jedan u trenutku rođenja deteta državljani Republike Srbije a dete rođeno u inostranstvu, zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih, gde se ujedno evidentira i državljanstvo, podnosi jedan roditelj preko diplomatsko-konzularnog predstavništva RS na čijem području roditelj koji podnosi zahtev privremeno boravi. Po prijemu prijave DKP je odmah prosleđuje nadležnoj matičnoj službi u Srbiji radi upisa deteta u matičnu knjigu rođenih. Zahtev se može podneti i matičnoj službi opštine po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u vreme rođenja deteta, radi upisa u matičnu knjigu rođenih.

Uz zahtev za upis prilaže se:
– original izvoda iz matične knjige rođenih inostranih organa na internacionalnom obrascu: Ukoliko nije na internacionalnom već na obrascu dotične države, on mora biti preveden i primerak overen od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva RS (uz naplatu odgovarajuće takse),
– dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelje,
– izvod iz matične knjige venčanih ako je dete rođeno u braku ili dokaz o priznavanju očinstva ukoliko je vanbračno.

Zakon o državljanstvu RS