Vozačka dozvola

KLIK ZA DETALjNO UPUTSTVO

Vozačka dozvola je isprava (legitimacija) kojom vozač u saobraćaju dokazuje svoje pravo na upravljanje motornim vozilima određene kategorije.

Važenje vozačkih dozvola R.Srbije u inostranstvu možete proveriti na stranici konzularnih informacija Ministarstva spoljnih poslova.

Stranci kojima je odobreno stalno nastanjenje u RS, državljani RS koji se vrate iz inostranstva, odnosno dođu u RS da u njoj stalno ostanu, kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u RS, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava, mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vreme od šest meseci od dana ulaska u Srbiju.

Upravljanje tuđim vozilom registrovanim u inostranstvu – ne postoje smetnje da strani državljani, kao i da državljani Srbije koji su na privremenom radu u inostranstvu, daju dozvolu za upravljanjem tuđim motornim vozilom strancu ili državljanima Srbije koji su takođe na privremenom radu u inostranstvu da istim vozilom mogu da upravljaju za vreme svog privremenog boravka u Srbiji, ali takvu dozvolu ne mogu dati i državljanima Srbije –rezidentima Srbije, jer u suprotnom čine carinski prekršaj.

zamena inostrane vozačke dozvole za dozvolu RS