Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

Obuhvata tri obavezne grupe osiguranika: zaposlene, lica koja samostalno obavljaju delatnost i poljoprivrednici ( detaljnije informacije )

Od dokumenata za prijavljivanje potrebno je priložiti:
– popunjen obrazac zahteva ( dobija se u filijali ili preko sajta )
– overena fotokopija lične karte
– overena fotokopija radne knjižice
– obrazac M prijava na osiguranje, nepopunjen
– ako ste bili osiguranik samostalnih delatnosti: uverenje o obavljanju samostalne delatnosti
– ako ste bili prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje: potvrda o periodima evidencije.

Za sticanje prava na:
– starosnu penziju: detaljne informacije
– invalidsku: detaljne informacije
– porodičnu(nakon smrti nosioca penzije): detaljne informacije
– Ostvarivanje i korišćenje prava na PIO profesionalnih vojnih lica: detaljne informacije

Mesta na kojima možete ostvariti pravo na PIO (filijale)

Za podnošenje zahteva za utvđivanjem penzijskog staža u inostranstvu potrebno je predati:
zahtev
– svi pisani dokazi o stažu navršenom u inostranstvu
– fotokopija radne knjižice
– dokaz o služenju vojnog roka
– fotokopija lične karte
– izvod iz matične knjige rođenih

Za podnošenje zahteva za odobrenjem isplate penzija u inostranstvu potrebno je predati :
zahtev
– kopiju rešenja o penziji
– dokaz o državljanstvu
– dokaz ostalnom boravku u inostranstvu.

Zahtevi i dokumenta predaju se u filijali prema mestu prebivališta ili poštom, na adresu direkcije fonda Dr Aleksandra Kostića 9 11000 Beograd ili pokrajinskog fonda Žitni trg 3 21000 Novi Sad.