srlaten

Обавезан PCR тест за стране држављане

Влада Рeпублике Србије је на предлог Кризног штаба  за сузбијање заразне болести COVID-19 донела одлуку да ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима који у Републику Србију долазе из Републике Северне Македоније, Републике Бугарске, Румуније и Републике Хрватске дозвољен је улазак у Републику Србију ако поседују негативан PCR тест на присуство вируса SARS-CoV-2, не старији од 48 часова, издат од стране референтне националне лабораторије земље из које долазе, односно улазе у Републику Србију.

Одлука је на снази од 15. августа и односи се на стране држављане који долазе из ове четири државе, односно оне који су тамо боравили.

Услови за улазак у Републику Србију из става 1. ове тачке не примењују се на држављане Републике Србије који долазе из држава наведених у ставу 1. ове тачке и на стране држављане који:

1) су у транзиту кроз Републику Србију, када се ради о:

(1) посади теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Републике Србије,

(2) посади и кабинском особљу ваздухоплова чије је крајње одредиште Република Србија и посади, особљу и путницима који су у транзиту преко међународних аеродрома Републике Србије;

2) су акредитовани чланови особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланови њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;

3) су деца до 12 година старости, ако родитељ, старатељ или лице из породичног домаћинства које је у пратњи детета поседује негативан тест из става 1. ове тачке;

4) имају одобрен привремени боравак или стално настањење у Републици Србији.

Свим лицима која улазе у Републику Србију, приликом пасошке контроле, уручује се писмено обавештење ‒ здравствено упозорење, двојезично, на српском и енглеском језику, о мерама којих се треба придржавати ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19.

Check Also

Гујон у Бања Луци: Настављамо кампању помоћи Србима из ФБиХ да сачувају своја имања

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону наставља кампању за пружање правне помоћи …