srlaten

Здравствено осигурање

КЛИК ЗА ДЕТАЉНО УПУТСТВО

Законом о здравственом осигурању као и билатералним међународним споразумима* о социјалном осигурању,регулисано је под којим условима осигураници и друга лица остварују право на здравствену заштиту и друга права из здравственог осигурања.

* Споразуми о социјалном осигурању с другим државама

Установљена су два облика здравственог осигурања ( обавезно и добровољно ) . За више информација одаберите:

Обавезно здравствено осигурање

Добровољно здравствено осигурање