srlaten

Обавезно здравствено осигурање

Потребно је поднети захтев попуњавањем обрасца који можете видети на овом линку.

Места (филијале) на којима можете поднети захтев можете видети кликом на овај линк, зависно од седишта фирме или личног пребивалишта.

Републички завод за здравствено осигурање је национална, јавна организација за обавезно здравствено осигурање.

О правима на обавезно здравствено осигурање из закона о здравственом осигурању а у вези са иностранством погледајте овде.