srlaten

Две трећине грађана Принципа сматра херојем

Извор: Политика

Агенција „Нинамедиа” из Новог Сада спровела је истраживање у оквиру којег су грађани Србије одговарали и на питања: Да ли је Гаврило Принцип био херој или терориста и у којој мери се слажете са изјавом: „Србију су скупо коштали меци Гаврила Принципа”? Истраживање је спроведено на узорку од 1 200 испитаника, грађана Србије без Косова и Метохије, из урбаних и руралних средина. Поновљеним интервјуом на двадесет одсто анкетираних лица вршена је контрола веродостојности одговора.

Подаци су прикупљани у периоду од 9. септембра до 13.септембра. Код испитаника који су знали ко је Гаврило Принцип преовлађује мишљење да је он био херој – 64.7 одсто испитаника определило се за ову опцију. Свега 7.1 одсто испитаника сматра да је Гаврило Принцип био терориста, док се 28.3 одсто изјаснило да не зна како би окарактерисало Гаврила Принципа. Примећује се да мушкарци у нешто већем проценту карактеришу Гаврила Принципа као терористу у односу на женске испитанике, док жене у већој мери не знају на који би начин окарактерисале Гаврила Принципа.

Не постоје статистички значајне разлике у ставовима по овом питању у односу на демографске карактеристике испитаника – пол, године старости, регион, тип насеља у којем испитаници живе, образовни и радни статус испитаника што указује да су по овом питању ставови испитаника у великој мери уједначени и да у корпусу испитаника у свакој од циљних група преовлађује мишљење да је Гаврило Принцип био херој.

У којој мери се слажете са следећом изјавом: „Србију су скупо коштали меци Гаврила Принципа.”

Мишљење о последицама сарајевског атентата и томе колико су Србију коштали меци Гаврила Принципа подељена су и релативно уједначена у корпусу испитаника. Укупно 36.7 одсто испитаника је на ово питање одговорило да се не слаже делимично или у потпуности, 15 одсто испитаника дало је неутрални одговор, а 30.4 одсто је одговорило да се слаже са тим да су Србију меци Гаврила Принципа скупо коштали. Да не зна да да процену или није сигурно у одговор одговорило је 18.9 одсто испитаника.

Статистички значајне разлике између група испитаника јављају се код овог питања у неколико социодемографских категорија – пол, регион и образовање. Као и у одговорима на претходно питање поново је проценат жена који сматра да не зна да процени који је одговор на ово питање виши (21.9 одсто према 13.6 одсто мушкараца који дају исти одговор). Такође је и број мушкараца који се слаже са овом изјавом (40.5 одсто незнатно виши од броја жена које се са истом слажу (33.3 одсто). Када је у питању регионална распрострањеност, највише испитаника из Централне Србије има тенденцију да има неутрални став (23 одсто), док испитаници из Војводине у најмањој мери исказују неутралне ставове на ову тему (9.5 одсто).

Укупно 41.2 одсто испитаника из Војводине, 43.4 одсто из Београда и 32 одсто испитаника из Централне Србије не слаже се са наведеном изјавом (на питање одговара са уопште се не слажем или не слажем се), док је најмањи проценат испитаника из Београда који се изјаснио да се са наведеном изјавом слаже (24 одсто у односу на 33.8 одсто у Војводини и 31 одсто у Централној Србији). Образовање испитаника такође се показало као значајан фактор- скоро половина испитаника са вишим и високим образовањем није се сложила са овом изјавом (47.3 одсто), док је скоро 30 одсто испитаника са основном школом (27.9 одсто) одговорило да не зна да процени да ли су Србију меци Гаврила Принципа скупо коштали или не.

Check Also

Срби из Пљеваља: Ово је велики дан за нас

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон заједно с владиком …