Slovakia

Embassy

Ambassador: Momčilo Babić  ambasada-srbije-slovacka
Address: Budkova 38
81104 BRATISLAVA
SLOVAČKA REPUBLIKA
Phone: + 4212 / 544-31-927,
+ 4212 / 544-31-928,
+ 4212 / 544-31-929,
+ 4212 / 544-31-935
Fax: + 4212 / 544-31-933
E-mail: embassy.bratislava@mfa.rs
Website: http://www.bratislava.mfa.gov.rs