srlaten

Информација о пребивалишту у Хрватској

Комесаријат за избеглице и миграције Владе Републике Србије и Канцеларија за дијаспору и Србе у региону, након одлуке хрватске Владе да продужи рок за пријаву и одјаву пребивалишта у Хрватској до краја 2014. године, у циљу лакшег разумевања поменутог административног процеса, спремили су Информацију о пријави привременог одласка.

За додатне информације можете се обратити Комесаријату за избеглице. Уколико сте на терену, у току административног процеса дошли у ситуацију за коју сматрате да је на било који начин била неправедна или супротна законима, о томе можете обавестити путем контакта:

Комесаријат за избеглице:

Телефон: 011 285 75 61 / 011 312 95 93

gordana.cusic@kirs.gov.rs

 

Влада Републике Хрватске 27. децембра 2013. донела је Уредбу о измјени Закона о пребивалишту (Закон о пребивалишту ступио на снагу 29. децембра 2012. године) којом се продужава рок за пријаву и одјаву пребивалишта до краја 2014. године.

Хрватски држављани који привремено бораве у иностранству дуже од годину дана треба да о томе лично обавесте полицијску управу или полицијску станицу на подручју Републике Хрватске где имају пријављено пребивалиште или да о томе лично обавесте дипломатско- конзуларно представништво Републике Хрватске у држави у којој бораве.

Пријава привременог одласка из Р Хрватске даје могућност да се задржи лична карта (особна исказница) Р Хрватске.

Услов да се по основу привременог одласка задржи лична карта Р Хрватске јесте једна од следећих ситуација и документ који о томе сведочи: 1. У поступку обнове и повратка (доказ – копија захтева или решења Уреда за обнову Р Хрватске) 2. У поступку стамбеног збрињавања (доказ – копија захтева или решења Уреда за стамбено збрињавање Р Хрватске) 3. У случају привременог боравка у иностранству: 3.1. У случају привременог боравка у иностранству због посла. Доказ – потврда да је запослено у фирми са печатом и потписом власника фирме, уколико власник фирме одбије да изда потврду о запослењу онда лице треба да достави копију радне књижице; 3.2. У случају привременог боравка у иностранству због школовања (доказ – потврда из школе или са факултета); 3.3. У случају  привременог боравка у иностранству због дуготрајног лечења (доказ – потврда болнице); 3.4  У случају привременог боравка у иностранству због незапослености треба да достави Изјаву да је изгубило посао и да га издржавају родитељи или брачни друг; 3.5   У случају привременог боравка у иностранству због старости и неспособности за самосталан живот и издржавање, подносилац пријаве треба да напише Изјаву у којој стоји да га због старости или болести уздржавају деца или рођаци. 4. У случају боравка од најмање 3 месеца годишње у Р Хрватској. Напомена: ако лице живи у Хрватској дуже од три мјесеца у току године не треба да пријављује привремени боравак. Ово је ризична опција, и не препоручује се, јер се може десити да хрватска полиција проверава да ли лице живи на пријављеној адреси у тренутку када је лице изван Хрватске. Ако га не пронађу могуће је покретање поступка брисања из пребивалишта и одредређивање новчане казне у висини од 500 до 5000 куна. Нпр: особа живи 6 или 7 мјесеци годишње у Хрватској, међутим полиција дође у проверу у току године када није у својој кући или стану.

Потребна документа и начин попуњавања

1. Да би се задржала хрватска лична карта потребно је доставити попуњени Образац 1 и Изјаву.

 На Обрасцу 1 потребно је заокружити опцију под словом Д:

Д – ПРИЈАВА ПРИВРЕМЕНОГ ОДЛАСКА ИЗВАН РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

У Обрасцу 1 треба да се попуне рубрике од 1 до 8 и рубрика 14.

Рубрике 9, 10, 11, 12, 13 и 15 се не попуњавају.

У рубрици 14 лице треба да напише државу и место ван Републике Хрватске у коју привремено одлази, на које време и разлог одласка (нпр. Србија, Београд, 5 година, посао).

Привремени одлазак из Републике Хрватске се може пријавити до 5 година. Након истека 5 година тј. 2018. године лице може пријавити привремени одлазак из Републике Хрватске на три године и тако све док борави у иностранству. У изјави лице које пријављује привремени одлазак из Хрватске подвлачи реч означену са две звездице (привремено боравим).

Реченица која почиње у Изјави са „Идентитет особе која даје изјаву утврђен је увидом у ____“ остаје празна и попуњава је службеник у полицијској станици или конзулату.

2. Фотокопију хрватске личне карте

3. Документ који доказује привремени боравак у иностранству (описано у претходном делу)

Уколико се наведена документа предају у дипломатско-конзуларним представницштвима Републике Хрватске за опцију Д (пријава привременог одласка изван Републике Хрватске) плаћа се такса у висини 19 евра по лицу за доставу обавештења о привременом напуштању Хрватске.

Пријава /Одјава пребивалишта

Ако лице жели да одјави пребивалиште то може учинити на начин да лично иде у полицијску управу или полицијску станицу на подручју Републике Хрватске где има пријављено пребивалиште или да да то лично учини у дипломатско-конзуларно представништву Републике Хрватске.  За одјаву пребивалишта потребна је хрватска лична карта која ће му бити поништена. Уколико се документа за одјаву пребивалишта предају у дипломатско-конзуларним представништвима плаћа се такса у висини од 27 евра по лицу.

За одјаву пребивалишта и поништавање хрватске личне карте, у Образцу 1 заокружује се слово Б (одјава пребивалишта).

У том случају у Обрасцу 1 треба попунити рубрике од 1 до 8 и рубрику 13. Рубрике 9, 10, 11, 12, 14 и 15 се не попуњавају. Лица која су имала хрватску личну карту до 1991. године, а нису је поново извадили после 1995. године или јој је истекао рок важења имају и даље пријављено пребивалиште у Хрватској, под условом да им у међувремену хрватска полиција није већ одјавила пребивалиште. Поновну пријаву пребивалишта или одјаву пребивалишта морају да ураде сва лица старија од 16 година јер по закону тада имају обавезу да изваде хрватску личну карту. Одјаву пребивалишта лица могу учинити у полицијској управи или станици (постаји) где имају пријављено пребивалиште у Републици Хрватској или у хрватским дипломатско-конзуларним представништвима у иностранству. Поновну пријаву пребивалишта лица могу учинити искључиво у полицијској управи или станици (постаји) гдје имају пријављено пребивалиште у Републици Хрватској. Након што поново пријаве пребивалиште лица могу подићи хрватску личну карту и пријавити привремени одлазак из Републике Хрватске (као што је описано у Информацији о пријави привременог одласка на почетку текста). Малолетна лица која имају мање 16 година, а којима су родитељи у Републици Хрватској пријавили пребивалише, не морају поновно пријављивати пребивалиште. Када наведена лица напуне 16 година дужни су приликом првог одласка у Републику Хрватску да узму хрватску личну карту и тада могу да пријаве привремени одлазак изван Републике Хрватске по горе наведеној процедури.

Додатна напомена:

Поводом прекршајних пријава против грађана којима је истекла особна исказница у наставку дајемо кратак извод из Закона о особној исказници: Измењеном одредбом члана 5. става 1. Закона о особној исказници („Народне новине“број: 68/13), који је ступио на снагу 8. јуна 2013. године, прописано је да се особа не смије служити особном исказницом ако су се променили лични подаци или је промењено пребивалиште у РХ, ако слика не одговара изгледу, ако је истекао рок важења, ако је оштећена или из било ког другог разлога не може да служи сврси.

Чланом 24. став 1. Тачка 1. Закона прописане су новчане казне од 3.000,оо до 4.4500,оо куна. Према томе прекршајни поступак се покреће против лица која се служе особном исказницом којој је истекао рок. Прекршајни поступак неће се покретати против лица која подносе захтев за издавање нове особне исказнице. Дакле служење особном исказницом која је истекла јесте прекршај, а сама чињеница да је особна истекла не представља прекршај.

Прилози:

Информацију сачинили Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Владина Канцеларија за дијаспору и Србе у региону, уз помоћ Заједничког већа општинa – Вуковар и Коалиције удружења избеглица у Републици Србији.

Check Also

Срби из Пљеваља: Ово је велики дан за нас

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон заједно с владиком …