srlaten

Једноставније признавање диплома из иностранства

Извор: Танјуг

Посланици Скупштине Србиjе усвоjили су  Измене Закона о високом образовању, коjа би, поред осталог, требало би да реши проблеме коjи су се поjавили у пракси приликом уписа последње године студиjа. Kраћи рокови признавања страних диплома, коjи треба да врате стручњаке из иностранства, обавезан репозиториjум докторских дисертациjа, продужење рока „старим“ студентима за завршетак школовања – наjважниjа су решења у Изменама Закона о високом образовању.

Усвоjеним и255x160_5662-diplomaзменама раздвоjено jе признавање страних високошколских диплома ради запошљавања у Србиjи (професионално признавање) од оног у коjем страни студент жели да настави школовање на нашим факултетима (академско признавање).

Признавање у случаjу наставка школовања остаjе у надлежности факултета и универзитета, коjи доносе решење у року од 60 дана од дана приjема уредног захтева.

И код професионалног признавања посао треба да буде олакшан, али ће целу процедуру од универзитета, коjа jе до сада траjала месецима и кандидати су често одустаjали, преузети Mинистарство просвете, односно EНИK/НAРИK центар.

Измене Закона предвиђаjу да се признаjе ниво стеченог знања, односно неће се упоређивати студиjски програм страног факултета са студиjским програмима у земљи.

Вредновање страног студијског програма ради запошљавања врши Национални центар за признавање страних високошколских исправа (у даљем тексту: ЕNIC/NARIC центар), као унутрашња организациона јединица Министарства.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у систему високог образовања (у даљем тексту: академско признавање) спроводи самостална високошколска установа, по претходно извршеном вредновању страног студијског програма, односно дела студијског програма.

Диплома ради запошљавања биће призната у року од 90 дана од дана приjема захтева, детаљно се прецизираjу поступци акредитациjе и издавања дозволе за рад факултетима, а дозвола за рад важи пет година након обављене акредитациjе и њеним истеком, ако установа не поднесе нови захтев за обнову акредитациjе, Mинистарство jе обавезно да у року од три дана донесе решење коjим се забрањуjе рад. Tо значи гашење факултета ако сви студиjски програми остану без дозволе за рад. Измене предвиђаjу да се о захтеву за акредитациjу мора решити у року од 12 месеци од подношења. До сада jе рок био недефинисан, давало се упозорење, што jе продужавало поступак.

Уколико Kомисиjа за акредитациjу и проверу квалитета (KAПK) за годину дана не реши о захтеву, Национални савет за високо образовање може да распусти део или целу комисиjу, што значи да више нема одуговлачења овог поступка. Национални савет може поништити одлуку KAПK и у другостепеном поступку одобрити студиjски програм, односно донети коначну одлуку, jедно jе о предложених решења иако jе о овоj измени било и идеjа да Савет не може донети коначну одлуку.

Измене Закона предвиђаjу подизање квалитета докторских студиjа, па се за универзитете, како државне тако и приватне, уводи обавеза да формираjу jавно приступачне репозиториjуме докторских дисертациjа.

Tакође, репозиториjуме ће имати и Mинистарство просвете, а уколико буде усвоjен предлог, наjмање jедан рецензент на доктроским студиjама мора да буде са стране високошколске установе. Изменама jе учињен уступак и „старим“ студентима, коjи су студиjе започели по преболоњским програмима. За њих jе продужен рок да до краjа 2015/16. године заврше студиjе.

Закон предвиђа и да се из буџета финансираjу студенти коjи су у претходноj години остварили наjмање 48 EСПБ бодова, а допуне се односе и на већу заштиту података о личности, већу транспарентност високошколских институциjа у домену финансирања, одређивања школарина.

Српски сити клуб из Лондона је поздравио усвајање измена Закона о високом образовању, који укључује поједностављање процеса признавања диплома стечених у иностранству и истиче да је усвајање ове измене био главни циљ округлог стола на тему ‘Нострификације диплома и улазак у ЕУ’ на Правном факултету у јуну ове године, на којем су представили конкретне предлоге* за унапређење поступка признавања страних диплома у Србији министру просвете, науке и технолошког развоја, Срђану Вербићу. «Овим чином, наша држава је показала спремност за прихватање потребних промена и отварање тржишта рада за све наше садашње и будуће стручњаке из иностранства, међу којима су и чланови нашег клуба у Великој Британији и шире, којима је овај процес био једна од већих препрека приликом одлучивања о повратку у Србију», саопштава Српски Сити Клуб.

Check Also

Управа помаже Србима у Босанском Грахову

Пчеларско друштво „Грахово“ из Босанског Грахова добило је милион динара /око 16.600 КМ/ помоћи од …