srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Јавни бележници од 1. септембра и у Србији

Од 1. септембра у Србији јавни бележници – нотари преузимају многе послове које су до сада радили судови и општинске и градске управе. Србија је тако последња земља у региону и у целој Европи која враћа јавно бележништво у праксу. Последњи пут, јавни бележници су именовани у Краљевини Југославији 1930. године.

notari_660x330

Увођењем јавног бележништва, на пример, купци и продавци некретнина неће више ићи у суд да оверавају потписе на уговоре о продаји, већ ће тај уговор закључивати пред јавним бележником. Купац који подиже кредит за куповину стана неће више у суду оверавати потпис на уговору о хипотеци, већ ће уговор о хипотеци састављати код јавног бележника, наводи се на сајту бележник.орг а преноси Бета.

Матурант који конкурише за упис на факултет моћи ће код јавног бележника да овери копије својих сведочанстава из средње школе, а пензионер ће моћи да се обрати јавном бележнику ради издавања потврде да је у животу, како би наставио да остварује право на пензију. Јавни бележник или нотар ће спроводити и поступак за уређење међа, када суседи желе да разреше где се тачно налази граница између њихових плацева, а у њихову надлежност се убрајају и брачни уговори и уговори о доживотном издржавању.

Три су најважније групе правничких послова које ће спроводити јавни бележници: састављање исправа, затим спровођење судских поступака у својству повереника суда, те депозитни послови. Тако ће нотар моћи да прими на чување готов новац, хартије од вредности, списе, рукописе, уметничке предмете, накит, драгоцености. Пошто прими предмет на чување, јавни бележник ће депоненту издати јавнобележничку потврду о депозиту.

Јавни бележник проверава законитост послова и обезбеђује легалан ток процеса по све стране у поступку. Нотари ће покривати следећа документа и поступке:

УГОВОРИ: о располагању непокретности, о хипотеци, предбрачни уговор, о доживотном издржавању, тестамент

ЗАПИСНИЦИ: о раду органа привредног друштва, о попису и процени нечије имовине

ПОТВРДЕ: да је одређена особа у животу, потврда о подношењу исправе на увид, потврда да је одређеном лицу саопштена нека изјава, потврда о увиду у јавни регистар

ПОСТУПЦИ: оставински поступак, поступак за урежење међа, управљање заједничком ствари, деоба имовине

Саму срж јавнобележничке делатности представљаће састављање различитих врста исправа. Нотари ће имати и улогу повереника суда, односно судовима је остављена могућност да, ради растерећења рада и убрзавања поступка, спровођење неког јавног поступка повере бележницима. Суд тако може да повери јавном бележнику спровођење оставинске расправе, поступак за уређење међа, поступак за деобу заједничких ствари и имовине, и томе слично. На тај начин, очекује се да ће се убрзати ефикасност различитих поступака пред судовима.

Јавни бележници или нотари своју делатност ће обављати у својој канцеларији, што значи да грађани који желе да им бележници сачине исправу или обаве неку другу службену радњу, морају да оду у бележничку канцеларију. Постоје и изузеци од тих случајева, ако је странка особа са инвалидитетом, или особа која због старости или болести не може да дође у канцеларију. У тим случајевима, нотар ће јој сачинити изјаву у њеном стану или у болници, док особама лишеним слободе бележник исправу може да сачини и у затвору.

И док у свакој општини не постоји основни суд или судска јединица, у свакој ће морати да постоји барем једна нотарска канцеларија. У већим општинама и градовима предвиђено је да на сваких 25.000 становника иде један јавни бележник. У оним општинама у којима је, поред српског, у службеној употреби и језик националне мањине, јавни бележник је дужан да на захтев странке уговор сачини на том језику. Тамо где још увек нису именовани јавни бележници грађани ће у надлежном суду моћи да добију јавнобележнички запис док не буде именован јавни бележник надлежан за њихово подручје.

Да би неко могао да постане јавни бележник, он мора да има диплому правног факултета и положене правосудни и јавнобележнички испит, као и најмање пет година искуства у правној струци после положеног правосудног испита. Бележници се именују на јавном конкурсу који расписује и спроводи Јавнобележничка комора, која пријаве са својим мишљењем о кандидатима прослеђује Министарству правде. Јавне бележнике потом именује министар, а ако се за једно место јави више кандидата, закон предвиђа да се морају узети у обзир успех на правосудном и јавнобележничком испиту.

Статут Јавнобележничке коморе можете преузети овде.

На основу члана 135. Закона о јавном бележништву, по прибављеном мишљењу Јавнобележничке коморе, министар правде утврђује Јавнобележничку тарифу.

Check Also

„Струјно коло“ за Теслин рођендан

Удружење наставника музичке културе Србије под покровитељством Министарства спољних послова – Управе за сарадњу са …