srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Организациона структура

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству спољних послова,  број 1292-1/12  oд 30.08.2017. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност својим Закључком 05 Број:110-8727/2017 од 14.09.2017.године.

Део Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МСП, а који се односи на Управу можете погледати ОВДЕ.

За обављање послова из законом утврђеног делокруга Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону образују се следеће основне унутрашње јединице:

1)  Сектор за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону;

2) Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње.

У Управи се као ужа унутрашња јединица изван Сектора образује:

  • Група за финансијске послове.

У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону као ужа унутрашња јединица образује се:

  • Група за унапређење комуникације;