srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Организациона структура

За обављање послова из законом утврђеног делокруга Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону образују се следеће основне унутрашње јединице:

1)  Сектор за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону;

У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону између осталог обављају се послови који се односе на континуирано праћење, модернизацију и редефинисање могућих модела сарадње матичне државе и дијаспоре и Срба у региону; праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије на територији Европских земаља и Русије и праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије на територији Прекоморских земаља и Далеког истока; подршку процесу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; помоћ у унапређењу права и положаја Срба у региону; стварање услова за повратак припадника дијаспоре у Републику Србију, кроз сарадњу са свим релевантним органима и организацијама у Републици Србији; унапређење информисања исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије. У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону као ужа унутрашња јединица образује се: Група за унапређење комуникације;

2) Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње.

У Сектору за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно – образовних и других видова сарадње, између осталог обављају се послови који се односе на унапређење, развој и јачање пословне сарадње дијаспоре и Срба у региону са матичном државом; обављају се послови који се односе на: унапређење научних, културних, просветно-образовних и других видова сарадње са дијаспором и Србима у региону; очување и неговање српског културног, етничког и верског идентитета, пружањем подршке кроз заједничке програме и пројекте, као и пружањем подршке унапређењу капацитета организација у дијаспори и региону; доделу националних признања за посебан допринос у јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону;

У Управи се као ужа унутрашња јединица изван Сектора образује: Група за финансијске послове.

У Групи за финансијске послове, између осталог обављају се послови који се односе на: припрему предлога
финансијског плана Управе и припрему планова извршења буџета Управе, и сачињавање извештаја о
извршењу буџета Управе;

Део Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МСП, а који се односи на Управу можете погледати ОВДЕ.