srlaten

Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону

У Сектору за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону, обављају се послови који се односе на:

 • Унапређење, развој и јачање пословне сарадње дијаспоре и Срба у региону са матичном државом;
 • Промовисање инвестиционих аспеката сарадње дијаспоре и Срба у региону у Републици Србији;
 • Остваривање активне сарадње са свим релевантним привредним субјектима у Републици Србији и иностранству у циљу унапређења пословне сарадње и инвестирања дијаспоре и Срба у региону;
 • Извршавање обавеза у вези са спровођењем Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију;
 • Припрему предлога пројеката и осталих докумената који се односе на припрему и реализацију пројеката у складу са одговарајућим процедурама, који се односе на дијаспору и регион;
 • Информисање дијаспоре и Срба у региону о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и програмима међународне помоћи који се односе на дијаспору и регион; припрему пројектне документације и надзор над спровођењем пројеката, као и послови прикупљања и пружања информација о спровођењу пројеката финансираних из међународних фондова;
 • Остваривање и јачање пословних веза завичајних удружења са удружењима у дијаспори и региону;
 • Обављање других послова из делокруга Сектора.

У Одсеку пројекте и сарадњу са фондовима и другим финансијским институцијама, обављају се послови који се односе на:

 • Идентификацију и формулацију пројектних идеја везаних за област дијаспоре и Срба у региону и њихово представљање заинтересованим странама; припрему предлога пројеката и осталих докумената који се односе на реализацију пројеката у складу са одговарајућом процедуром;
 • Усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима, програмским и секторским приоритетима и припрему релевантне пројектне документације;
 • Информисање о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима фондова и других финансијских институција;
 • Израду финалних верзија пројектних докумената у процесу припреме пројеката и сарадња са државним органима, јединицама локалне самоуправе, донаторским и међународним организацијама у вези са припремом и спровођењем пројеката;
 • Контролу и оверавање пројектне документације у вези са спровођењем пројеката;
 • Прикупљање и пружање информације о спровођењу пројеката из програма помоћи фондова и других финансијских институција;
 • Организацију и надзор спровођења пројеката који су одобрени за финансирање; припрему документације (описе пројектног задатка, техничка спецификација, уговори у вези са реализацијом пројеката);
 • Учешће у раду тела задужених за оцену и одабир понуда које се формирају за потребе спровођења поступака реализације пројеката;
 • Прикупљање и пружање информације о спровођењу пројеката финансираних из међународних фондова;
 • Сарадња са државним органима који су укључени у децентрализовани систем управљања средствима из фондова ЕУ, другим државним органима, локалним самоуправама, донаторским и међународним организацијама у вези са припремом пројеката и друге послове из делокруга Одсека.

Линк за подсајт економије: ekonomija.dijaspora.gov.rs,

e-поштa: ekonomija@dijaspora.gov.rs