srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Сектор за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону

У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону обављају се послови који се односе на:

–  континуирано праћење, модернизацију и редефинисање могућих модела сарадње матичне државе и дијаспоре и Срба у региону;

–  праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије на територији Европских земаља и Русије и праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије на територији Прекоморских земаља и Далеког истока;

–  подршку процесу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству;

– помоћ у унапређењу права и положаја Срба у региону;

– стварање услова за повратак припадника дијаспоре у Републику Србију, кроз сарадњу са свим релевантним органима и организацијама у  Републици Србији;

– пружање административно-техничке подршке Скупштини дијаспоре и Срба у региону и радних тела Скупштине;

– пружање административно-техничке подршке Савету за дијаспору и Савету за односе са Србима у региону;

– активну сарадњу и координацију са свим релевантним органима и организацијама, ради ефикаснијег решавања права и положаја припадника дијаспоре и Срба у региону, и предлагање мера за побољшање положаја припадника дијаспоре и Срба у региону;

– унапређење информисања исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије, као и предлагање и утврђивање програма промоције, сарадње и информисања дијаспоре и Срба у региону;

–  вођење и ажурирање базе података о организацијама у дијаспори и региону, и предузимање мера за унапређење и развијање базе, у складу са најновим ИТ технологијама;

–  припрема саопштења и информација за јавност руководиоцима канцеларије и послови екстерне контроле са средствима јавног информисања;

– редовно праћење саопштења и података објављених о раду канцеларије у домаћим и страним медијима и сачињавање извештаја за потребе руководиоца Канцеларије;

У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону образују се следеће уже унутрашње јединице:

–         Одсек за статусна питања;  dijaspora@dijaspora.gov.rs

–         Одсек за унапређење комуникацијe  komunikacije@dijaspora.gov.rs