srlaten

Конкурс за пројекте дијаспоре

Конкурс за суфинансирање пројеката организација дијаспоре отворен је од 4. до 19. новембра. Предмет конкурса очување језика и идентитета, али и економска сарадња са матицом.

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.

Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 19.11.2014. године, у затвореној коверти са назнаком ,,За конкурс за дијаспору”, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Васе Чарапића 20, 11000 Београд, лично или поштом препоручено. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање.

Укупна вредност опредељених средстава за конкурс намењен дијаспори износи до 39.000.000 (словима: тридесетдевет милиона) динара, а организације које се пријављују могу аплицирати само са једним пројектом.

Детаљну документацију у вези Конкурса можете да преузети на следећем линку: КОНКУРСИ

Подносиоци пројеката обавезно треба да доставе следећу документацију:

1) Попуњен образац за пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката;

2) Попуњен образац за припрему предлога пројекта;

3) Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву – оверена и потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта;

4) Детаљно разрађен пројекат по свим појединачним ставкама из пријаве;

5) Решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење преведено на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик.

Check Also

Арно Гујон посетио Србе у Федерацији БиХ и поделио поклоне ђацима

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон поделио је ђацима …