srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Конкурс за пројекте дијаспоре

Конкурс за суфинансирање пројеката организација дијаспоре отворен је од 4. до 19. новембра. Предмет конкурса очување језика и идентитета, али и економска сарадња са матицом.

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.

Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 19.11.2014. године, у затвореној коверти са назнаком ,,За конкурс за дијаспору”, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Васе Чарапића 20, 11000 Београд, лично или поштом препоручено. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање.

Укупна вредност опредељених средстава за конкурс намењен дијаспори износи до 39.000.000 (словима: тридесетдевет милиона) динара, а организације које се пријављују могу аплицирати само са једним пројектом.

Детаљну документацију у вези Конкурса можете да преузети на следећем линку: КОНКУРСИ

Подносиоци пројеката обавезно треба да доставе следећу документацију:

1) Попуњен образац за пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката;

2) Попуњен образац за припрему предлога пројекта;

3) Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву – оверена и потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта;

4) Детаљно разрађен пројекат по свим појединачним ставкама из пријаве;

5) Решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење преведено на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик.

Check Also

Онлајн радионица за инвеститоре из дијаспоре

Бесплатна онлајн радионица „Србија ствара могућности“ о пореским подстицајима за инвестиције дијаспоре у Србији одржава …