srlaten

Конкурс за пројекте Срба из региона

Конкурс за суфинансирање пројеката организација Срба из региона отворен је од 4.  до 19. новембра. Предмет конкурса очување језика и идентитета, али и економска сарадња са матицом.

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета и унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 60.000.000 (словима: шездесет милиона) динара, а организације које се пријављују могу аплицирати само са једним пројектом.

Детаљну документацију у вези Конкурса можете да преузети на следећем линку: КОНКУРСИ

Подносиоци пројеката обавезно треба да доставе следећу документацију:

1) Попуњен образац за пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката;

2) Попуњен образац за припрему предлога пројекта;

3) Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву – оверена и потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта;

4) Детаљно разрађен пројекат по свим појединачним ставкама из пријаве;

5) Решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење преведено на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик.

Check Also

Арно Гујон посетио Србе у Федерацији БиХ и поделио поклоне ђацима

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон поделио је ђацима …