srlaten

Конкурс за пројекте Срба из региона

Конкурс за суфинансирање пројеката организација Срба из региона отворен је од 4.  до 19. новембра. Предмет конкурса очување језика и идентитета, али и економска сарадња са матицом.

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета и унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 60.000.000 (словима: шездесет милиона) динара, а организације које се пријављују могу аплицирати само са једним пројектом.

Детаљну документацију у вези Конкурса можете да преузети на следећем линку: КОНКУРСИ

Подносиоци пројеката обавезно треба да доставе следећу документацију:

1) Попуњен образац за пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката;

2) Попуњен образац за припрему предлога пројекта;

3) Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву – оверена и потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта;

4) Детаљно разрађен пројекат по свим појединачним ставкама из пријаве;

5) Решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење преведено на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик.

Check Also

Гујон са студентима на прослави Дана српског јединства, слободе и националне заставе у Студентском граду

Од раног јутра студенти из Београда обележили су Дан српског јединства, слободе и националне заставе. …