srlaten

Конкурси за суфинансирање

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписала је конкурсе за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре. Конкурси су отворени до 26. маја 2016.

Предмет оба конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:  употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета и унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону. Тип организације – удружења које може да се пријави за доделу средстава: 1) организације, удружења грађана припадника српске заједнице у иностранству и 2) регистрована удружења грађана са седиштем у Републици Србији. Право учешћа на конкурсу немају: 1) директни или индиректни корисници буџетских средстава, 2) појединци и 3) привредни субјекти. Једна организација – удружење цивилног друштва може да поднесе само један предлог пројекта по расписаном конкурсу. Реализација пројекта предвиђена је у другој половини 2016. године.

Критеријуме за оценивање и детаљно упутство за учешће на конкурсима можете прочитати у оквиру Смерница:

Обрасци за оба конкурса:

Образац 1. – за пријаву и писање предлога пројекта (са Изјавом о непостојању сукоба интереса и веродостојности података) (.doc)
Образац 2. – предлог буџета пројекта (.xls)
Образац 3. – за извештавање(.doc)

 

 

Check Also

За оснивање нових школа и одељења допунске наставе српског језика у дијаспори издвојено 20.000.000 динара

Министарство спољних послова – Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону донело је …