Prijave za 4. „Festival ojkače“ u Petrinji

Izvor: SKD Prosvjeta, pododbor Petrinja

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta“ Zagreb, pododbor Petrinja organizuje Četvrti Festival „OJKAČE“ u Petrinji 19. oktobra 2019. godine, pod  pokroviteljstvom Grada Petrinje, a koji ima za cilj da revitalizuje najstariji oblik pevanja naroda ovih krajeva, a to je pesma zvana ,,Ojkača“.

Festival će biti takmičarskog karaktera, i to u dve kategorije: prva kategorija novijeg pevanja – pevanje „na bas“ i druga kategorija starog dvoglasnog pevanja – ojkače, ojkalice, rozgalice, orzalice, kantalice, gange i svih tradicionalnih arhaičnih pesama, kojima preti izumiranje, kao ugroženu nematerijalnu kulturnu baštinu na područjima Banije, Korduna, Like, Dalmacije, Severnozapadne Bosne (Potkozarja) i šire, kako bi stimulisali sve učesnike da čuvaju svoje narodno blago, ali i da ga neguju i usavršavaju, a naročito mlađe izvođače, kojima je zadatak da nastave čuvanje kulturnog, etničkog, jezičnog i verskog identiteta.

Pevačke grupe, kao nosioce tradicije, podstiču se, da nastave praksu negovanja svoje pesme, pre svega, tako što Festival, toj praksi daje novi smisao. Takmičarski aspekt Festivala inicira pevačke grupe da rade na usavršavanju svog izvođenja i da tom usavršavanju posvete više vremena.

Upoznavanje mlađih pevača sa načinom izvođenja tradicionalnih arhaičnih pesama, je prvi i osnovni korak, ka njenom očuvanju, samim tim i očuvanju kulturnog identiteta.

Beleženje i arhiviranje zvučnog i video materijala, trajno potvrđuje postojanje kulturne tradicije na ovim prostorima.

Za održavanje 4. Festivala „ojkače“ u Petrinji 2019. i ove godine, projekat dobio je finansijska sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, Vlade R. Hrvatske, preko Saveta za nacionalne manjine, za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina i uvršten je kao centralna manifestacija SKD „Prosvjete“, na području R. Hrvatske, čime je potvrđen veliki značaj očuvanja, razvoja i nastavljanja njegovanja tradicije, najstarijeg oblika dvoglasnog pevanja na ovim prostorima.

Zainteresovana kulturno-umetnička društva mogu se prijaviti do 10. oktobra 2019. godine.

DOKUMENTACIJA:

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …