Cilj – zaustaviti povratak

Izvor: RTS

Poslednjeg dana avgusta istekao je rok do kada su bivši nosioci stanarskog prava iz Hrvatske mogli da podnesu zahtev za stambeno zbrinjavanje na teritoriji van područja od posebnog državnog interesa.

Izbegli Srbi iz Hrvatske loš odziv tumače time što program stambenog zbrinjavanja ne zadovoljava, kako kažu, ni minimum njihovih zagarantovanih prava i suprotan je Bečkom sporazumu o sukcesiji. O tome bi želeli da razgovaraju i sa hrvatskim predsednikom Ivom Josipovićem, koji bi u oktobru trebalo da poseti Beograd.

Prema podacima OEBS-a, u Hrvatskoj je oduzeto stanarsko pravo za 32.000 stanova, dok prema evidenciji izbegličkih udruženja, taj broj dostiže 40.000. U ponuđenom programu stambenog zbrinjavanja nema ni reči o vraćanju oduzetih stanarskih prava, niti pravičnoj kompenzaciji, kao što je garantovano Bečkim sporazumom, kažu u Asocijaciji izbegličkih udruženja.

U proteklih 10 godina sprovođenja programa, bilo je raspisano šest rokova, a prijavilo se samo 6.000 bivših nosilaca, objavila je Radio televizija Republike Srpske.

„Ako je samo oko 1.500 stanova iz tog programa rešeno, a samo su dva stana otkupljena, onda ne znam ko može danas da kaže da je taj program uspio. Znači, to nije bio program koji je trebalo da doprinese da se problemi reše, nego prosto, kao što se pokazalo do sada – da se zaustavi povratak“, rekao je Milojko Budimir, predsednik Asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske.

Stambeno zbrinjavanje ne može biti zamena za oduzeta stanarska prava, istakao je Budimir. Sporni su i uslovi da onaj ko se prijavi – nema stambenu jedinicu na prostoru bivše Jugoslavije, mora potpisati izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da će se vratiti u Hrvatsku, a cena otkupa je, kaže, izuzetno visoka. Zato će Asocijacija inicirati saradnju sa institucijama Srbije i ponovo pokrenuti aktivnosti prema međunarodnoj zajednici kako bi problem konačno bio rešen.

„Sada je situacija takva da se stvar mora vratiti na početak, nema zbrinjavanja – treba vratiti ukradeno, a ukradena su stanarska parava“, rekao je Rade Matijaš, predsednik Odbora Asocijacije za oduzeta stanarska prava.

Izbeglice očekuju da se dosadašnji međunarodni sporazumi poštuju i da u okviru razgovora o sukcesiji Srbija da bude pokrenuto i pitanje vraćanja oduzetih stanarskih prava.

Slavka Drašković, direktorka Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, naglasila je da to pitanje ne sme ostati nerešeno, kao i da nikada nije kasno i da se ono uvek mora stavljati na dnevni red, a Srbija će dati podršku.

Izbeglička udruženja žele da o ovoj problematici razgovoraju i sa Josipovićem, kada u oktobru stigne u posetu Srbiji. Očekuju da njihov problem bude pozitivno rešen u skladu sa standardima koji važe u svim civilizovanim zemljama.

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …