Delegati

Dragan Stanojević, predsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Rusija, Ukrajina i Belorusija

Rođen u Pribojsko Banji (Zlatiborski ogrug).

Završio Ekonomski Univerzitet u Kijevu, po specijalnosti „menadžer biznisa“.

1997. godine formirao mešovitu Jugoslovensko‐Ukrainsku kompaniju, SP “Юg­Ukr­Kontrakt”. Trenutno je vlasnik i predsednik te kompanije.

Višegodošnji aktivista, osnivač i predsednik prve Srpske organizacije na Evroazijskom prostoru 1999g. “Sveti Sava“. Organizator mnogih konferencija, okruglih stolova, mitinga, nastupa u parlamentarnim i vladinim institucijama.

Učesnik i organizator mnogih medijskih kampanja, sa ciljem zaštite Srpskih interesa. Promoter Srpske privrede na ovom prostoru.

Poznat kao lobista Srpsko-Ruskih i Srpsko-Ukrajinskih odnosa. Uticajan i cenjen u političko društvenom životu ovih država. Svojim političkim delovanjem, sprečio da Ukrajina prizna secesiju Kosmeta. Ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa Ruskim političarima. Organizuje posete visokih političkih i državnih delegacija.

Inicijator, glavni ideolog i sponzor, krovne organizacije EvroAzije, koja je registrovana sa međnarodnim statusom, “Ujedinjena Srpska Dijaspora EvroAzije. Dobitnik mnogih nagrada i priznanja.

Živi i radi u Kijevu i Moskvi.

Zvonimir Jovanović, potpredsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Švajcarska

Diplomirani politikolog.

Osnivač i u dva mandata predsednik SKD „Miloš Obilić“ Cirih.

Dobitnik zahvalnice Vlade Republike Srbije za angažovanje na zbližavanju matice i dijaspore i brojnih pohvalnica i zahvalnica naših klubova i udruženja.

Potpredsednik Srpskog kulturnog saveza u Švajcarskoj. Živi i radi u Cirihu.

Jerej Saša Stojanović, potpredsednik Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Australija

Rođen u Osijeku.

U čin đakona rukopoložen 2007. godine, u hramu Sv. Sava na Hajdmašu u Adelaidu, a 2004. godine rukopoložen je čin jereja u manastiru Sv. Sava kod Kambere. 2008. godine postavljen je za starešinu hrama Sv. Save u Pertu odlukom Episkopa Australijsko – Novozelandskog Irineja.

Živi i radi u Pertu.

Dušan Vidaković, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Nemačka

Rođen u Šekovićima /BiH/.

Privrednik, vlasnik i izdavač Frankfurtskog dnevnog lista «Vesti» na srpskom jeziku. Aktivan u životu srpske zajednice u Nemačkoj.

Završio Elektrotehničku školu u Tuzli, a zatim Višu ekonomsku školu u Beogradu.

Bio je član Saveta dijaspore Savezne Vlade (SCG), a bio je i predsednik Odbora Saveta za ekonomsku saradnju. Ima značajna investiciona ulaganja u Srbiji, i ima nameru da ih proširi.

Živi i radi u Frankfurtu.

Mićo Ćetković, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Nemačka

Rođen u Bijeljini /BiH/

Završio diplomatsku školu.

Trenutno obavlja funkciju šefa Predstavništva Republike Srpske u Štutgartu.

Dugogodišnji predsednik i jedan od osnivača Saveza srpskih udruženja Nemačke.

Živi i radi u Štutgartu.

dr Nenad Josipović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Nemačka

Rođen u Pančevu.

Diplomirao na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Frankfurtu 2009. godine.

Od 2006. godine i dalje, radi na Univerzitetskoj klinici u Frankfurtu („kardiohirurgija“).

Član srpsko-nemačkog medicinskog udruženja; udruženja obolelih od multiplesklerose, i nemačkog udruženja u Ujedinjenim nacijama.

Govori nemački i engleski.

Živi i radi u Frankfurtu.

Milan Čobanov, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Nemačka

Rođen u Subotici.

Magistrirao publicističke nauke 1984. godine na Berlinskom Univerzitetu.

Jedan je od osnivača i glavnih promotera Centralnog saveta Srba u Nemačkoj.

Od osnivanja do danas obavlja funkciju portparola.

Živi i radi u Berlinu.

Ljiljana Milović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Srednja i Južna Amerika

Rođena u Buenos Airesu.

Diplomirala 1974. godine na Fakultetu društvenih nauka, u Buenos Ajresu.

Postdiplomske studije završila 1975. godine, na Fakultetu drušvenih nauka, Univerzitet „Universidad del Salvador“, u Buenos Airesu.

Višegodišnje iskustvo redovnog i vanrednog profesora.

Živi i radi u u Buenos Airesu.

Jelena Vujuć, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Beneluks

Rođena u Kraljevu.

Diplomirala na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Od oktobra 1999. godine radi u projektnom birou za projektovanje i izgradnju brzih pruga, Tuc Rail u Briselu u Odseku za jake struje, kao projektni inženjer.

Aktivna na polju dopunske nastave na srpskom jeziku.

Živi i radi u Mehelenu.

Kruniša Bleki Stojković, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Danska

Rođen u Ljubičevcu (Opština Kladovo).

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Danskoj.

Član Socijaldemokratske stranke u Danskoj od 1988. godine.

Trenutno prvi supleant Socijaldemokrata u Skupštini Opštine Hilerod.

Predsednik Saveza srpskih udruženja u Danskoj od 2006. godine.

Živi i radi u Hilerodu.

Danica Krstić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Italija

Rođena u Pančevu.

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine.

Studira na Fakultetu za književnost i filozofiju, smer „Istorija umetnosti“, u Trstu.

Organizator velikog broja izložbi u Trstu, u periodu 2006-2009. godine.

Živi i radi u Trstu.

Boris Maksimović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Norveška i Finska

Rođen u Prištini.

10 godina je poverenik za regione Opland i Hedmark kao aktivni član Crkvenog odbora a zadnjih 5 godina vrši dužnosti sekretara crkvene opštine Sv. Vasilije Ostroški.

Organizator je tradicionalne akcije dovođenja dece sa Kosova i Metohije na oporavak u Norvešku u saradnji sa Crvenim krstom Srbije.

Vodi srpsku školu u Lilehameru za šta je 2008. god. nagrađen zlatnom značkom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.

Živi i radi u Lillehammer-u.

Siniša Tucaković, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Španija i Portugal

Rođen u Kikindi.

Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Predsednik jedinog udruženja Srba u Španiji – „Medistika“.

Učestvovao u realizaciji velikog broja projekata na temu jačanja veza sa matičnom državom.

Živi i radi u S`Illotu, Baleares.

mr Branka Kubeš, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Poljska, Češka, Slovačka, Letonija, Estonija, Litvanija

Diplomirani filolog, književni istoričar, prevodilac, publicista i novinar.

Magistrirala 1993. godine.

Predsednik srpskog udruženja „Sv. Sava“, udruženja srpske manjine u Češkoj Republici.

Autor stručnih dela iz oblasti srpskog i makedonskog jezika i istorije književnosti i autor 35 prevedenih knjigsa.

Živi i radi u Pragu.

Saša Domazet, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Turska, države bliskog istoka, UAE i Kuvajt

Rođen u Beogradu.

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Višegodišnje radno iskustvo na projektovanju u arhitektonskim firmama, u Derventi (Republika Srpska) i Čikagu.

Trenutno radi u jednoj od vodećih dizajnerskih firmi na Bliskom Istoku KEO International Consultants„.

Aktivan je na organizovanju prvog srpskog udruženja u UAE.

Živi i radi u Abu Dabiju.

Zoran Bogdanović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Kina i države Azije

Rođen u Smederevskoj Palanci.

Diplomirao na Prirodno-matematičkom Fakultetu u Beogradu, Odsek za turizmološke nauke.

U Srpskoj komuni u Pekingu učestvuje/inicira mnoge aktivnosti: humanitarne akcije, organizaciju okupljanja Srba u Kini, sponzorstva sportskih manifestacija, aktivno se uključuje u radne posete delegacija visokih zvaničnika iz Srbije.

Govori engleski, francuski i kineski.

Živi i radi u Pekingu.

Arhimendrit Pantelejmon Jovanović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Južnoafrička republika i ostale države Afrike

Rođen u Čačku.

Po činu arhimandrit.

Srpska Patrijaršija u Beogradu, sa blagoslovom Njegove svetosti Patrijarha Srpskog g. Pavla 2002. godine poslala ga je na službu u Johanesburg, u Hram «Svetog Apostola Tome», jedinu srpsku crkvu na afričkom kontinentu, koju je uspešno duhovno i materijalno obnovio.

Pokrenuo je, sada već reprezentativan parohijski časopis «Svetosavsko ognjište».

Osnovao je dopunsku školu na srpskom jeziku «Sveti Sava», koja se organizuje u prostorijama Hrama «Sveti Apostol Toma».

Živi i radi u Johanesburgu.

Ljubomir Aleksov, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Mađarska

Rođen u Lovri.

Po zanimanju profesor istorije.

Gradonačelnik opštine Lovra od 1990. godine do danas.

Potpredsednik Samouprave Srba u Mađarskoj u periodu od 1995 do 2007. godine.

Od 2007. godine predsednik Samouprave Srba u Mađarskoj, krovne organizacije Srba u Mađarskoj.

Živi i radi u Budimpešti.

Nikola Todorović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Slovenija

Rođen u Gornjem Skipovcu (Republika Srpska).

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani.

Od 2005. godine na položaju sekretara u Ministarstvu kulture Republike Slovenije.

Jedan od osnivača kulturno–umetničkog društva „Mladost“, Ljubljana.

Sekretar Saveza srpskih društva Slovenije.

Živi i radi u Ljubljani.

Čedomir Višnjić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Hrvatska

Rođen u Donjim Dubravama (Republika Hrvatska).

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu.

Predsednik Srpskog kulturnog društava „Prosvjeta“.

Direktor uprave za knjige i knjižice u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.

Živi i radi u Zagrebu.

Milutin Mićović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Crna Gora

Rođen 1953. u Nikšiću.

Objavio oko 350 eseja, sa kulturno-antropološkom i političkom tematikom. Autor brojnih recenzija i predgovora.

Dobitnik ordena „V.V. Bolotova 2010“ (državno priznanje Rusije, za nauku i pravoslavnu kulturu).

Predsednik književnog društva „Njegoš“.

Potpredsednik udruženja književnika Crne Gore.

Živi i radi u Nikšiću.

Pavlo Jakoja Brajović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Albanija

Rođen u Skadru.

Diplomirao na Političko-pravnom fakultetu u Tirani.

Inženjer mehanike od 1983. godine.

Predsednik udruženja „Morača-Rozafa“ srpsko-crnogorske manjine u Albaniji.

Trenutno zaposlen kao advokat u Skadru.

Živi i radi u Skadru.

Gordana Stojkovska Jović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Makedonija

G J S je rođena u Grdelici 1961 g., predsednik je Srpske zajednice u Makedoniji. Profesionalno se bavi književnošću, a osim pisanja i prevođenja radi kao upravnik Izdavačkog centra Slovo ljubve. Član je Udruženja književnika Srbije i Društva pisaca Makedonije. Za svoj književni rad je dobila više državnih i međunarodnih nagrada, a njena književna dela su prevedena na mnogo jezika.

Za delegata Skupštine je kandidirana od strane Nacionalnog saveta Srba u Makedoniji.

Milisav Aleksić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Francuska

Rođen u Godečevu (opština Kosjerić).

Završio Pedagošku akademiju i diplomirao na Pravnom fakultetu.

Dugogodišnji aktivista u organizovanju udruženja srpske dijaspore i organizovanja škola na srpskom jeziku u Francuskoj.

Za koordinaciju između jugoslovenskih i francuskih građana od predsednika Francuske Žaka Širaka odlikovan „Priznanjem grada Pariza“.

Dobitnik je Ordena predsednika SCG, a 2005. godine dobio je „Odlikovanje za dobročinstvo“ Republike Srbije.

Dugogodišnji predsednik Skupštine dijaspore Srba u Francuskoj.

Živi i radi u Parizu.

Vidoje Purić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Francuska

Rođen 1952. u Donjem Dobricu kod Loznice.

Predsednik kluba „Kozara“, iz Karpentrasa, osnivač škole srpsko-hvatskog jezika u Korpetransu i Frezusu.

Jedan od osnivača i potpisnika Kongresa Srba Evrope u Cirihu, kao i jedan od osnivača Skupštine dijaspore lionskog područja.

Potpredsednik Skupštine srpske dijaspore Francuske.

Živi i radi u San Tropeu.

dr Jasmina Vilinghof, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; SAD

Rođena u Beogradu.

Studirala je u Srbiji, Francuskoj, Italiji i SAD-u. Doktorirala je na „Case Western Reserve University, u Klivlendu na Odseku za nauku o materijalima i inženjerstvo.

Višestruko nagrađivani novinar, kritičar i kolumnista sa preko 20 godina iskustva u oblasti umetnosti, zdravlja i medicine, društvenih nauka i poslovanja.

Autor je preko 2000 članaka i više stotina kritika.

Trenutno radi kao novinar, kolumnista i kritičar za nekoliko američkih magazina.

Živi u San Antoniju (Teksas).

Dragan Milošević, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; SAD

Rođen u Jagodini.

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka na „Loyola University of Chicago“ 1996. godine, a 2000. godine i na Pravnom fakultetu.

Pravni državni ispit položio u New York, a nakon toga i u Illinois-u.

Od maja 2002. godine zaposlen u advokatskoj kancelariji „Schiff Gorman Krkljes“.

Predložen od strane Srpske narodne odbrane.

Živi i radi u Čikagu.

Slobodan Mitrović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; SAD

Slobodanka Vukotić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Švedska

Rođena u Beogradu.

Diplomirala ekonomiju na Univerzitetu u Štokholmu 1974. godine.

Od 1972. godine aktivna u Savezu Srba u Švedskoj.

Jedan od osnivača „Komiteta za propagiranje istine o zbivanjima na našim prostorima”, koja i dalje aktivno radi.

Živi i radi u Štokholmu.

Srđan Mladenović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Švedska

Rođen u Jončepingu, Švedska.

Studirao političke nauke na univerzitetima u Lundu i Upsalu, a takođe i na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Postdiplomske studije političkih nauka završio na „Swedish National Defence Collegeu Štokholmu.

Predsednik Saveza Srpske omladine u Švedskoj.

Živi i radi u Štokholmu.

mr Mirjana Lazić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Velika Britanija i Severna Irska

Rođena u Beogradu.

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer „Istorija književnosti).

Od 2003. godine predaje italijanski jezik na engleskim koledžima.

Član Izvršnog odbora Srpskog društva u Velikoj Britaniji, u funkciji koordinatora za obrazovanje.

Živi i radi u Londonu.

Željko Vraneš, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Velika Britanija i Severna Irska

zvRođen u Beogradu, opština Savski Venac 1960.

Obrazovanje: OŠ „Ivan Gundulic – Novi Beograd, SMTŠ „Petar Drapšin “ – Dorćol, Poljoprivredni fakultet – Zemun, NEBOSH in Construction – University of North London.

Društveni rad u Srbiji:

Izviđački odred „Pinki“. Proglašen „udarnikom “ na dve radne akcije 1983 Hor – AKUD „Španac“ 10 g0dina.

Od 1989 živi i radi u Ujedinjenom Kraljevstvu, menadžer u građevinskoj kompaniji „Keepmoat“.

Društveni rad u UK

Tenor u crkvenom horu „Sveti Sava“. 4 god sekretar Srpskog društva u zadnjem sazivu. Osnivac udruženja srpskih likovnih umetnika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Borislav Kapetanović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Austrija

Rođen u Varešu BiH.

Završio austrijsku školu za osiguranje.

Potpredsednik Saveza Srba u Austriji od 2005. godine.

Predsednik Zajednice srpskih klubova u Beču od 2008. godine.

Živi i radi u Beču.

dr Radivoje Petrikić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Austrija

Rođen u Negotinu.

Pravni fakultet završio u Beču 1993. godine.

U Beogradu 2000. godine osnovao međunarodnu advokatsku firmu i preuzima rukovodstvo filijale CMS Reich-Rohrwig Hainz“.

Pravni konsultant u nekoliko najvećih privatizacija na zapadnom Balkanu.

Živi i radi u Beču.

Protojerej - Stafrofor Dragan Mićić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Austrija

Rođen u selu Konjuša (opština Osečina).

1988. godine rukopoložen u čin đakona, a zatim u čin prezvitera.

Na parohijsku službu u Lincu stupio je 1988. godine.

Odlikovan je pravom nošenja crvenog pojasa 1992. godine, dostojanstvom protonamesnika 1997. godine, činom protojereja 2004. godine, a arhijerejskom gramatom priznanja 2005. godine.

Od 1993. godine predaje časove veronauke u redovnim austrijskim školama.

Živi i radi u Lincu.

mr Živko Marković, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Švajcarska

Magistar književnosti i istorijskih nauka.

Profesor srpskog jezika i književnosti u Švajcarskoj.

Istraživač u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.

Osnivač Srpskog kulturnog Saveza u Švajcarskoj.

Višegodišnji rad sa najmlađima u dopunskim nastavama na srpskom jeziku u Švajcarskoj.

Objavio je više stručnih i naučnih radova, autor i kooautor više knjiga koje se bave položajem srpske dijaspore u svetu.

Predsednik Srpskog kulturnog Saveza u Švajcarskoj.

Živi i radi u Cirihu.

Boban Petković, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Švajcarska

bobanBoban Petković rođen je 16.07.1973. godine u Vranju. Osnovnu školu i gimnaziju „Bora Stanković“ završava u rodnom mestu. u Australiju radi usavršavanja engleskog jezika na EF Institutu („EF“ International Language Schools Sydney) u Sidneju. Aprila 1999 odlazi u Australiju radi usavršavanja engleskog jezika na EF institutu. Nakon povratka iz Australije upisuje studije teologije na Bogoslovskom Institutu pri Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2007. diplomira i stiče zvanje „Pravoslavnog veroučitelja“ (Katihete). U junu mesecu 2012. završava postdiplomske studije pri Institutu za religiju, politiku i ekonomiju Univerziteta u Lucernu.

Govori nemački, služi se engleskim i ruskim jezikom.

Oženjen, otac dvoje dece.

Zoran Ćurčić, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Istočna Kanada

zdjŽivi u Kanadi 38 godina.

Osnivača kompanije Zoran Properties Inc“, koja uspešno posluje u Torontu.

Aktivan član Konzervativne Partije Kanade.

Uspešno organizovao izgradnju najveće crkve u Severnoj Americi u Misisagi.

Osnivač i organizator svečane Akademije „Sveti Sava“. Jedan od osnivača Kanadsko-Srpske privredene komore. Dobitnik ordena „Sveti Sava“ trećeg stepena, za volonterski rad i doprinose za i u ime srpske zajednice u Ontariju.

Živi i radi u Torontu.

Branislav Popović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Zapadna Kanada

branislav popovic“Rođen u Kladovu.

Diplomirao pravo na pravnom fakultetu Univerziteta Velsa, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Zivi i radi kao advokat u Kalgariju, provincija Alberta, Kanada. Takođe vrši dužnost počasnog konzula Republike Paragvaj za Albertu.”

Dragan Milovanović, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Australija

Diplomirao na Univerzitetu Tehnologije u Sidneju.

Svoju karijeru započeo kao stručnjak proizvoda, a kasnije upravnik proizvoda u „Tektroniks Australija“, gde je za svoj rad nagrađivan nizom priznanja i nagrada.

Višegodišnje iskustvo u oblasti trgovine i strateškog marketinga tehnologije.

Član Upravnog odbora i izvršni direktor organizacije „Srbi za pravdu i demokratiju Australije“.

Član organizacije „Sveti Sava“, koju predstavlja kao delegat u Savetu etničkih zajednica u Novom Južnom Velsu.

Živi i radi u New Soulth Wellsu.

Rajko Kornja, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Rumunija

rkZavršio Fakultet političkih nauka, smer Novinarstvo i informisanje, Univerziteta u Beogradu 1996. Specijalizirao na Međunarodnoj akademiji novinarstva – Međunarodni centar „Olof Palme & European House – Budimpešta/Štokolm 2001. Doktorant je na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru od 2010.

U periodu 1992-2005. sarađivao sa mnogim uglednim rumunskim pisanim i elektronskim medijima kao što su: Radio Temišvar, Radio Europa fm, Prima TV, nedeljnici „Privirea”, „Fapte”, „Dilema Veke” i dr.

U periodu 1993-2000. objavio je preko 500 novinskih, radio i televizijskih izveštaja i snimio veliki broj TV reportaža sa ratišta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu i Metohiji.

Tokom karijere je uredio preko 300 dnevnih tv emisija i preko 500 nedeljnih tv emisija raznih žanrova i formata. Član je Upravnog saveta Rumunske nacionalne televizije (javni servis) od 2007.

Oženjen je i ima dve kćerke

Slobodan Benđo, delegat Skupštine dijaspore i Srba u regionu; Australija

sbRođen u Konjicu BiH. Diplomirao psihologiju na Viktorija Univerzitetu. Magistrirao na Viktorija Univerzitetu na temu „Trauma i tretman izbeglica adolescentskog uzrasta“. Diplomirao kineski jezik 2008. godine.

Živi i radi u Melburnu.