Dijaspora da se uključi u reforme

Izvor: Fonet

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za dijasporu Slavka Drašković izjavila je danas FoNetu da Srbiji predstoje ozbiljne i sveobuhvatne reforme i da dijaspora treba da se uključi i bude deo tih reformi i u kadrovima i u kapitalu. Ona je rekla da Srbija treba da iskoristi sada sve svoje potencijale, i u ljudima, i u novcu.

„Preko jedne trećine našeg naroda živi van Srbije u dijaspori i oni su jedan izuzetan i ni sa čim uporediv potencijal u ljudstvu, znanju, vezama i u kapitalu“, istakla je Drašković. Ona je navela da dijaspora ima mogućnost da investira 5,5 milijardi dolara godišnje u Srbiju, ali po nekim procenama Svetske banke ona investira manje od deset odsto od ovog iznosa.

Dijaspora, kako je rekla, to ulaže u svoj rodni kraj, u zavičaj i ona je uglavnom u tom smislu lokalno orijentisana. Prema njenim rečima, druga karakteristika, kada je u pitanju ulaganje dijaspore, je da je ona orijentisana ka malim i srednjim preduzećima. „Upravo te dve karakteristike, lokalna orijentisanost i mala i srednja privreda, su potencijali razvoja svake ekonomije i svake privrede, pa naravno i srpske“, napomenula je Slavka Drašković.

U tom smislu, kako je ocenila, za dijasporu i druge investitore, veoma dobro deluju najave da će država dati podsticaj tako što će poslodavci biti oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa za sedam od deset novih radnih mesta. Ona je navela da dijaspora očekuje i druge podsticajne mere, posebno na lokalu.

„Osim toga što može da doprinese kroz investicije i da bude uključena svojim vezama i povezivanjem sa zemljama u kojima žive kao partneri, dijaspora je naš, trenutno, možda najveći izvor kadrova, nešto što je Srbiji sada neophodno da bi sprovela najavljene reforme kako to želimo“, rekla je Slavka Drašković.

Check Also

U Novom Sadu otvorena Kancelarija za pravnu pomoć Srbima iz Federacije BiH

U Novom Sadu danas je otvorena Кancelarija za pravnu pomoć Srbima koji imaju imovinu u …