Slovačka

Ambasada

Ambasador: Momčilo Babić  ambasada-srbije-slovacka
Adresa: Budkova 38
81104 BRATISLAVA
SLOVAČKA REPUBLIKA
Telefon: + 4212 / 544-31-927,
+ 4212 / 544-31-928,
+ 4212 / 544-31-929,
+ 4212 / 544-31-935
Faks: + 4212 / 544-31-933
E-mail: embassy.bratislava@mfa.rs
Internet sajt: http://www.bratislava.mfa.gov.rs