Državna pomoć VI kategorija

U cilju upoznavanja javnosti sa tokom procesa obnove u delu koji se tiče Državnog programa obnove porušenih porodičnih stambenih objekata, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja objavljuje „Spisak korisnika državne pomoći čiji su porodični stambeni objekti klasifikovani u 6. kategoriju oštećenja“ za period od 4. avgusta do 03. oktobra 2014. godine.

kancelarija

U šestu kategoriju oštećenja svrstani su porušeni porodični stambeni objekti ili objekti koji su rešenjem nadležnog inspekcijskog organa zabranjeni za stanovanje usled razorenog konstruktivnog sistema.

Spiskovi su sačinjeni na osnovu rešenja o dodeli državne pomoći koje su izdale jedinice lokalne samouprave i odnose se na izgradnju novih tipskih stambenih objekata ili na davanje bespovratnih novčanih sredstava, u skladu sa zakonom.

Spiskovi će biti ažurirani u skladu s dinamikom prijema rešenja o dodeli državne pomoći Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja od strane jedinica lokalne samouprave.

Check Also

Gujon: Pozivamo Srbe s imovinom u FBiH da se jave kancelarijama za pravnu pomoć

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju s dijsporom i Srbima u regionu, rekao je, gostujući …