Državni projekti obnove

Vlada Srbije je usvojila državni program obnove u sektoru saobraćaja, državni program obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, državni programi obnove porušenih i oštećenih porodičnih stambenih objekata.

Vladina Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja objavila je celokupni izveštaj o proceni potreba za oporavak i obnovu poplavljenih područja. Izveštaj o proceni potreba za oporavak i obnovu poplavljenih područja sačinjen je u periodu od 10. juna do 10. jula 2014. godine po zvaničnoj metodologiji za procenu potreba Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svetske banke. Izveštaj su sačinile mešovite radne grupe resornih ministarstava Vlade RS i ekspertskih timova međunarodnih organizacija kojima je koordinisala Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Prema Izveštaju, procena ukupnih potreba za sanaciju i obnovu je 1,345 milijardi evra. Pomenuti Izveštaj Vlada Srbije je usvojila 15. jula, a isti je 16. jula 2014. godine predstavljen na donatorskoj konferenciji u Briselu na kojoj je za otklanjanje posledica poplava u Srbiji opredeljeno 995,2 miliona evra.

Check Also

Počele sa radom 4 nove dopunske škole srpskog jezika na Malti

U subotu i nedelju, 16. i 17. oktobra, održani su prvi časovi u okviru projekta …