Home >>> Vesti >>> Region >>> Elektronska lična karta u Hrvatskoj

Elektronska lična karta u Hrvatskoj

Podsećamo, od ponedeljka, 8. juna, građani u policijskim upravama i stanicama u Hrvatskoj, mogu predavati zahteve za elektronske lične karte, u skladu sa odredbama novoga ,,Zakona o osobnim iskaznicama“, koji je stupio na snagu 6. juna.

Pravo na hrvatsku ,,elektroničku osobnu iskaznicu“ imaju svi hrvatski državljani, bez obzira na starost i prebivalište, jer će se onima u inostranstvu upisati podatak o njihovom prebivalištu van Hrvatske. Takođe, hrvatski državljani koji prebivaju u inostranstvu, zahtev za izdavanje ,,elektroničke osobne iskaznice“ mogu podneti u bilo kojoj policijskoj upravi ili stanici u Hrvatskoj, dok hrvatskim državljanima s prebivalištem u RH ličnu kartu izdaje policijska uprava ili stanica nadležna prema mestu prebivališta ili boravišta.

Naglašavamo da ne postoji obaveza menjanja trenutno važećih ličnih karata sve do isteka njihovog roka važenja te da osobe koje imaju ličnu kartu s trajnim rokom važenja nemaju potrebu menjanja, ali ukoliko žele svoju ličnu kartu zameniti novom, elektronskom, mogu to učiniti.

Novim Zakonom je, uz redovni i ubrzani postupak, propisano i izdavanje lične karte po hitnom postupku, u kojem se lična karta izdaje u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva. Ličnu kartu izdatu u hitnom postupku, građanin će preuzimati u policijskoj upravi u kojoj je podneo zahtev, a ukoliko je zahtev podneo u policijskoj stanici, ličnu kartu podiže u policijskoj upravi u čijem je stanica sastavu.

Kakve će vrste elekronskih ličnih karata od 6. juna biti dostupne, koji su im rokovi važenja, cene u zavisnosti od vrste postupka u kojem je zahtev predan, možete saznati na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske

Check Also

Svetosavska akademija u Budimpešti

Svetosavska akademija, u organizaciji Samouprave Srba u Mađarskoj, održana je u Budimpešti, 25. januara 2020. …