Godinu dana rada Kancelarije

Godina rada Kancelarije Vlade za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu rezultirala je značajnim pomakom u međusobnom unapređenju komunikacije i saradnje između matice, rasejanja i sunarodnika u okruženju, kao i podrškom jačanju institucija dijaspore. Kancelarija je sastavila izveštaj o svom radu, u kojem su pobrojane najznačajnije aktivnosti i događaji.

Kancelarija

Potpisan je Memorandum o zajedničkom nastupu Republike Srbije i Republike Srpske u odnosima prema dijaspori, održana je Skupština dijaspore i Srba u regionu, kao i dva Javna slušanja na teme – prava Srba u regionu i unapređenje saradnje između Srbije i dijaspore. Izrađen je nacrt Akcionog plana za sprovođenje Strategije i poslat nadležnim ministarstvima na usaglašavanje. Realizovana su dva Konkursa za sufinansiranje projekata, Kancelarija je obezbedila finansijsku podršku za organizacije u dijaspori u iznosu od 24.499.600,00 dinara na Konkursu za dijasporu, a za organizacije iz regiona 30.000.000,00 dinara na Konkursu za Srbe u regionu. Takođe, u toku su dodatna 2 konkursa kojima će Srbima u regionu biti dodeljeno još 20.000.000,00 dinara, a Srbima u dijaspori 10.000.000,00 dinara za njihove projekte.

Kancelarija je, radeći na unapređenju položaja dijaspore i Srba u regionu, imala i druge aktivnosti, kao što je učešće u organizaciji dve sednice Saveta za Srbe u regionu kojima je predsedavao predsednik Srbije, a prisustvovali su premijer i resorni ministri u Vladi, predsednik Skupštine Srbije i najviši predstavnici Crkve.

Na polju unapređenja kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje, Kancelarija je omogućila održavanje i bila učesnik važnih manifestacija, kao što su Evropska smotra srpskog folklora dijaspore u Nišu, Konferencija srpske medicinske dijaspore i sportskih programa. Potpisan je sporazum sa Sportskim savezom Srbije, obezbeđena podrška u organizovanju letnjih radionica i sportsko-obrazovnih kampova za dijasporu i Srbe u regionu. Kancelarija je učestvovala u Noći muzeja u Beogradu i podržala brojne manifestacije, kao što su „Dani srpske kulture u Parizu“, „Dani srpske kulture u Istri“, organizovala učešće pisaca iz dijaspore na Sajmu knjiga u Beogradu, uručila knjige za osnovne škole u Albaniji, Mađarskoj i Makedoniji.

Otvorena je i Kancelarija za dijasporu u Nišu, potpisivanjem Protokola o saradnji između grada Niša i Kancelarije Vlade za saradnju sa dijasporom u regionu.

Uveli smo nov način komunikacije sa dijasporom i to na više nivoa. Informativna uloga i transparetan rad Kancelarije su u prvom planu. Na sajtu dijaspora.gov.rs objavljuju se sve aktivnosti Vlade Srbije usmerene ka dijaspori i Srbima u regionu. S druge strane, sajt Kancelarije služi i kao mesto afirmacije dijaspore i njihovih tema, sa posebnom pažnjom na problematiku Srba u regionu. Putem elektronskog biltena Kancelarija dodatno informiše dijasporu i Srbe u regionu. Izrađen je i podsajt ekonomskog sektora koji treba da pomogne u stvaranju uslova privrednog povezivanja matice i rasejanja. Intezivirana je promocija i komunikacija Kancelarije putem društvenih mreža i medija. Otvorena je i služba „Brzih odgovora dijaspori“.

Check Also

Povezivanje institucija u kampanji zaštite imovinskih prava Srba u Federaciji

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon i pomoćnica direktora …