Informacija o beležničkim uslugama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike počela su 23.1.2017. godine sa pružanjem beležničkih usluga u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu Republike Srbije.

U novoj formi, beležničke usluge biće pružane u vezi sa punomoćjima i izjavama na osnovu kojih se, u Republici Srbiji, vrši promet nepokretnosti ili se ostvaruju nasledna prava, kao i u svim drugim slučajevima koje Zakon o javnom beležništvu predviđa.

Diplomatsko-konzularna predstavništva su ovlašćena da prilikom davanja naslednih izjava, ili punomoćja u vezi sa nekretninama u Srbiji, te dokumente overe u zakonski predviđenoj formi, koja uključuje klauzulu o potvrđivanju isprave, tzv. solemnizacionu klauzulu, ili da sačine javnobeležnički zapis.

Ukoliko davalac izjave ili punomoćja ne poseduje važeći srpski identifikacioni dokument, identitet će moći da bude potvrđen  stranim identifikacionim dokumentom.

Tekst izjave ili nacrt izjave ili punomoćja može da pripremi advokat, odnosno javni beležnik pred kojim će biti zaključen glavni posao (npr. kupoprodajni ugovor) u Srbiji i da se potom podnese diplomatsko konzularnom predstavništvu radi izrade i overe dokumenta. Tom priliko se plaća konzularna taksa.

Za ovu vrstu beležničkih usluga neophodno je lično prisustvo. Državljani Srbije koji borave u inostranstvu mogu da daju naslednu izjavu ili punomoćje u jednom od diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije.  Lica koja ne znaju srpski jezik, izjavu ili punomoćje mogu dati uz prisustvo prevodioca. Građanima se savetuje da putem mejla ili telefona ranije zakažu termin u diplomatsko – konzularnom predstavništvu.

Overa potpisa na ispravama za koje Zakon o javnom beležništvu ne predviđa posebnu formu, vršiće se kao i do sada.

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …